Förskoleturnen är inne på sista varvet

februari 27, 2014 10:46 f m

Under de senaste månaderna har jag och ordföranden i förskolenämnden Mariam Osman Sherifay besökt nästan alla stadens förskolor. Alltid lika roligt! En mindre rolig bieffekt är att förkylningar blivit en märkbar del av min vardag. Men snart är jag immun hoppas jag.

De senaste åren har det fötts många barn i Sundbyberg, vårt födelsetal är högst i landet relaterat till vår befolkning. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att många som bor här är mellan 20 och 40. Men glädjande nog är det också många som väljer att flytta hit för våra förskolors skull. Att vi kan erbjuda en plats i förskolan inom tre månader (lagkravet är fyra månader) uppskattas, och dessutom har vi en hög kvalité på det pedagogiska arbetet.

Som i de flesta verksamheter i den offentliga sektorn är personalen helt avgörande för kvalitéen. Vilket blir extra tydligt i förskolan, på de allra flesta förskolor har jag mött ett enormt engagemang, med fokus på barnen och deras utveckling. Som gammalt dagisbarn är det fascinerande att se utvecklingen, från 80-talets barnpassning till dagens pedagogiska verksamhet. Så sent som 1998 kom den första läroplanen för förskolan som sedan dess har utvecklats i flera omgångar. På förskolan idag arbetas det med språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Men även med genus och relationer. Såklart med lust och lek som grund.

En hög andel av Sundbybergs förskolepersonal har högskoleutbildning, vilket är bra. Samtidigt kan vi glädja oss åt att det i våra verksamheter är en bra blandning, av yngre och äldre, med olika erfarenheter och bakgrunder. Alla vuxna i förskolan är viktiga för barnets utveckling.

För Socialdemokraterna har förskolan alltid varit prioriterad och därför lägger Sundbyberg mycket pengar per barn i förskolan. Även om lokalkostnaderna räknas bort lägger vi mest pengar per barn i länet enligt SKL. Alla barn ska ha rätten till en bra start i livet. Vi är också väldigt generösa gentemot föräldrarna, i Sundbyberg får alla minst 30 timmar på förskolan även om föräldrarna är föräldralediga. Barn till studerande och arbetslösa har 40 timmars förskola. Barnen måste kunna ta del av den pedogiska verksamheten och träffa sina kompisar även fast föräldrarna av olika skäl är hemma på dagarna.

Men även fast mycket är bra i Sundbybergs förskolor så oroar det mig att personaltätheten minskat. Våra förskolor ska ge alla barn bra förutsättningar, därför ska vi ha bra och tillräckligt med personal. Därför kommer vi fortsätta prioritera förskolan i vår budget, och även vidta åtgärder vid behov. Med en ny regering som sätter välfärden före skattesänkningar förbättras möjligheterna för kommunerna ytterligare.