39 975

april 19, 2012 12:37 e m

Med snabba steg närmar sig Sundbyberg 40 000 invånare. Det är inte många kvar nu, den senaste uppdateringen visar att det saknas 25 invånare. Med tanke på föregående års statistik föds 2 barn/dag i Sundbyberg och därutöver flyttar det hit cirka två personer/dag. Med tanke på viss utflyttning blir överskottet 3 nya invånare/dag. Så om lite mer än en vecka lär vi vara 40 000.

Att Sundbyberg når 40 000 invånare kommer såklart att uppmärksammas. Hur är inte riktigt bestämt än, men finns många bra idéer. Att staden växer är roligt. Vår tillväxt är ett bevis för att Sundbyberg har många kvalitéer som vi ska värna och utveckla.

När jag flyttade till Sundbyberg 2002 bodde ca 34000 invånare i kommunen. Om 10 år är vi närmare 60000. De senaste fem åren har Sundbyberg varit den snabbast växande staden i landet, med en tillväxt på över 12 procent.

De senaste 10 åren har Sundbyberg utvecklats väldigt positivt. Nya restauranger och affärer har tillkommit. Vi har kunnat bygga och bygger flera nya förskolor och skolor. Närmaste åren kommer vi bygga flera nya äldre-, senior- och trygghetsboenden. Vi har rustat parker och gator.

Alla investeringar blir möjliga tack vare att vi växer. Samtidigt blir vi fler skattebetalare som delar på kostnaderna för våra verksamheter vilket också gjort ett flertal satsningar inom välfärdssektorn möjligt.