En riktig Parklek

maj 23, 2012 8:00 f m

Hallonbergen är den geografiska mitten i Sundbyberg. Där finns vårt kulturcentrum och Kulturskolan, KOMVUX och bibliotek. Ett grönt område med ett stort engagemang bland de boende.

Men både Ör och Hallonbergen står inför stora förändringar. Områdena ska renoveras för stora belopp de närmaste åren. Samtidigt finns det ett stort intresse från flera byggföretag att bygga nya hus i området.

Men all byggnation måste ske i dialog med de som redan bor i området. Därför har vi satsat mycket på projektet Parklek. Boende, byggherrar, tjänstemän och förtroendevalda har där gemensamt byggt modeller och diskuterat utvecklingen i olika workshops. Allt under ledning av konstnären Kerstin Bergendahl och Marabouparken.

Spännande och givande. Igår och idag genomförs seminarier där själva projektet sammanfattas i en modell. I nästa steg ska arbetet ställas ut som en utställning i Marabouparken till hösten.

Men allt handlar inte om hus. Vi ska se till att det finns mötesplatser, därför behöver Toppstugan byggas upp igen. Vi har tillfört pengar som ungdomarna själva ska få rå över för att förbättra fritidslivet lokalt. Vi vill även hitta en bra modell för att ge de boende större möjlighet att vara med och stärka sina boendeområden. Mer om det senare.