Färre gäss på Golfängarna

september 16, 2010 8:59 e m

Valet börjar närma sig och valdebatterna får ny fart. De som höjer ribban mest får jag nog säga är de lokala moderaterna. Visionära och framsynta som vanligt. I brist på lokalt kommunalpolitiskt program (kan säkert finnas en politisk viljeinriktning någonstans, men är inget som går att finna i varken valstugor eller på hemsidan) har de valt att sätta fokus på två viktiga framtidsfrågor:

– lägg inte ned polisstationen i Rissne. Delar helt den åsikten, dock vet jag inte riktigt var deras oro kommer från. Eftersom det var staden (efter initiativ av Helene Hellmark Knutson) som lokalt i dialog med polisen etablerade poliskontoret känns det skönt att moderaterna inte kommer verka för en nedläggning.

– färre gäss på Golfängarna. Även det är en viktig fråga som vi kan ena oss över blockgränserna. Vår lösning är pickning av ägg, vilket brukar genomföras varje vår. Vilka innovativa grepp som moderaterna tänkt sig ska bli spännande att höra. Helene har på sin Facebook gissat att oppositionsrådet ska samla in alla gässen och ge dem husrum i moderatlokalen på Järnvägsgatan. Om så är fallet eller inte ska jag försöka reda ut vid valstugorna imorgon. Återkommer i frågan.

Dock saknar vi besked om vilka spännande idéer som finns för en bättre förskola, skola och äldreomsorg. Det vi kunnat utläsa hitintills från broschyrer och diverse annonsbilagor är att de inte är nöjd med hur det är idag. Men vad alternativet innebär är fortfarande döljt i dimma. Men det är ju tre dagar kvar till valet, så vem vet, svaren kanske kommer.