Jag är stolt över Sundbyberg

september 10, 2010 11:46 f m

Träffade imorse flera kommunala chefer som deltar i stadens chefsutvecklingsprogram. Jag fick möjlighet att förmedla den glädje som jag känner varje dag över de insatser som våra anställda utför. Det är deras insatser som gör att skolan, äldreomsorgen och förskolan fungerar.

Dagligen stöter jag på många sundbybergare, både anställda och brukare, som är upprörda över den svartmålning som för tillfället pågår från moderaterna lokalt. Jag förstår deras upprördhet. Att mötas av ett svartmålande budskap från ett parti som säger sig vilja ta ansvar för staden är upprörande. Speciellt som den upplevda verkligheten, i form av de brukarundersökningar som genomförts, och den faktiska statistiken visar på en helt annan verklighet.

Politik är för viktigt för att marginaliseras till sifferbollande och falska påståenden. Sundbyberg är bäst på flera områden, vi är bra på andra och dåliga inom vissa. Men valet den 19 september handlar om vad vi vill göra åt det och vilken vision som finns för framtiden.

Det som är viktigt är att våra barn ska få en bra start i livet, att vi ska ha ett rikt utbud av kultur, goda förutsättningar för föreningslivet och en bra äldreomsorg. Sundbyberg ska vara en möjligheternas stad, där människors drömmar och förhoppningar förverkligas, oavsett bakgrund. Sundbyberg ska helt enkelt vara den bästa staden att växa upp och leva i.

Vår vision är tydlig, vårt Framtidsprogram (som du hittar på vår hemsida eller i valstugorna) innehåller konkreta och bra idéer för framtiden. Men ännu har jag inte fått se det program som moderaterna går till val på. Det enda som är tydligt är att de uppenbarligen inte gillar Sundbyberg.