Landshövdingen kom på besök

april 19, 2012 8:37 f m

Några hundra meter Bällstastrand gjorde att Sundbyberg förra året hamnade överst på listan över städer med högst exploaterad strandsträcka i landet. Exploateringsgraden var 100 procent. För de som missat Sundbybergs strandlinje kan jag avslöja att den ligger gömd i Lilla Alby.

Vattnet är okej, men arvet från Sundbybergs tid som industriort är att botten är väldigt nersmutsat. Bad avråds därmed. Här växer nu en helt ny sida av staden fram. I bästa västerläge har ett flertal nya bostadshus växt fram. För tillfället pågår nästa etapp, där ett antal smäckra 8-våningsträhus uppförs. De flesta med bostadsrätt men blir även hyresrätter.

Det är denna ’kuststräcka’ som var temat för mötet med Västmanlands landshövding Ingemar Skogö förra veckan. Ingemar presenterade sitt arbete kring hur vattennivåerna i Mälaren ska säkras på 100 årssikt. Om inte Slussen och avrinningen från Mälaren till Östersjön säkras riskerar stora delar av städerna kring Mälaren översvämmas. Så även marginella delar av sjöstaden Sundbyberg.

Från vatten till revision. Varje år träffar kommunledningen revisionen i staden och svarar på frågor. Med ett rekordöverskott som följd av vår stora tillväxt var det ett trevligt och bra möte. Resultatet av revisionen hanteras av kommande kommunfullmäktige.

En viktig del av uppdraget är styrningen av vår stora bolagskoncern. Hade ett avstämningsmöte med Pär Nuder, koncernbolagets ordförande . Kanske mer känd som tidigare finansminister i Göran Perssons regering. Känns tryggt med den kompetensen i vår koncern. Det är stadens stora tillgångar i våra bolag som gör att vi är den rikaste kommunen i länet räknat per invånare. Men det är pengar i form av tillgångar och inget vi kan använda för den årliga driften av vår välfärd. Men en god ekonomi i grunden är ändå såklart en stor fördel.

Lunch med tidigare kollega Joakim på Vapiano i Gamla Stan innan långmöte på söder.

Avslutade dagen med att ge mina goda vänner en rejäl omgång stryk i bowling. Önskar så här i efterhand att jag hade dokumenterat framgångarna.

En ganska vanlig onsdag i Sundbybergs tjänst.