Mycket papper blir det

juni 3, 2012 8:58 e m

Jag har den stora glädjen att vara ledamot i Socialdemokraternas organisationsutredning.

För några månader sedan skickades en första remiss ut. Har under veckan och helgen läst igenom många väl genomarbetade idéer och förslag som inkommit. Under måndag och tisdag samlas vi i utredningen för att diskutera det fortsatta arbetet.

Många viktiga frågar har lyfts. I grunden handlar vårt arbete om hur vi kan göra det Socialdemokratiska partiet mer öppet, nyfiket, modernt och attraktivt för fler. Socialdemokraterna är idag Sveriges största parti, men vår ambition att vara en folkrörelse ställer krav på att vi kan attrahera fler.

Mycket av synpunkterna handlar om medlemskapets värde och hur vi kan förbättra delaktigheten. Utredningen är omfattande och behandlar allt från valprocedurerna, hur de kan utvecklas, till finansiering. Ett mycket spännande och utmanande arbete.

I Sundbyberg genomförde vi inför valet ett försök till en svensk modell av primärval. Genom ett internt provval fick partiet fram fem kandidater som sedan deltog i ett ’primärval’, där alla Sundbybergare fick möjlighet att rösta.

Antal nomineringar, resultatet i provval och primärval, låg sedan som grund till valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista. Det var ett sätt att försöka få en mer öppen process som dessutom innebar att kandidaterna fick en chans att bli lite mer kända hos allmänheten.