Simhall, Weicon och bokslut

april 26, 2012 9:38 f m

Denna vecka är en av de mer beslutsmötestäta. Iallafall med hänsyn till antal möten. 4 utskott (2 styrnings- och ägarutskott, 2 exploateringsutskott), Kommunfullmäktige (vårt högsta beslutande församling) och Kommunstyrelsen.

Måndag morgon började vi med två utskott och ett extra kommunstyrelse. På agendan stod Älvkvarnsskolans utbyggnad. En annan fråga var beslutet om bygget av en helt ny skola i Stora Ursvik. I officiella sammanhang kallas den 2D och kommer bli en årskurs 1-6 kommunal skola. Skolan kommer ligga i den nya delen av Stora Ursvik som för tillfället håller på att byggas,

Den politiska Ledningsgruppen (där alla gruppledare i majoriteten, politiska sekreterare och heltidsarvoderade ingår) på eftermiddagen fokuserade på kommande utbyggnad av simhallen. Nu finns en första ide klar som ska utvecklas. Den utbyggda simhallen kommer stå klar om två år, sommaren 2014. Simhallen kommer vara öppen hela året om och tanken är att den nya delen ska ha glasväggar som kan öppnas upp på sommaren. Runt simhallen kommer det finnas ett soldäck så man kan sola på sommarhalvåret. Utöver det var det en stor diskussion kring hur vi ska spetsa till vår organisation, framförallt vad gäller kvalitétsarbetet.

Kvällens kommunfullmäktige inleddes med interpellationer. Två till Cyrus (ordförande Kompetens och Arbetsmarknad) om arbetsmarknadsfrågor. Jag hade två, en om vad vi gör för att få fler hyresrätter. Mycket blev svaret, vi är en av de kommuner som bygger mycket, också hyresrätter. 25 procent av all nyproduktion är efter politiska krav hyresrätt. Carl G frågade om vad vi gör för att locka fler från SEB att flytta hit. Interpellationerna med svar finns på kommunens hemsida. Liksom alla andra ärenden.

Den största diskussionen på KF blev såklart om årsredovisningen. Jag inledde och kunde konstatera följande;
– Sundbyberg växer näst mest i landet, här föds flest barn i landet räknat per invånare och ändå klarar vi av att leverera förskoleplats
– vi redovisar stora överskott och är Stockholms rikaste kommun, utan några lån
– mycket satsas på skola, förskola och äldreomsorg. Och vi ser hur resultaten förbättras
– men allt är inte bra. Klyftorna är för stora, för många är arbetslösa och resultaten måste förbättras ytterligare.

Oppositionen var inte lika nöjda. Men det är naturligt, deras roll är att finna brister. Under diskussionen blev det mer nyanserande, inte lika svart eller vitt. kommunpolitiken är det ofta mycket som enar. Kommunfullmäktige slutade relativt tidigt, redan 20.40.

Tisdagen började med företagsbesök. Vi var på Weicon och träffade superentreprenören Walter med son. Mycket intressant och givande besök. Se bild nedan.