Sundbybergs bibliotek fick utmärkelse

september 14, 2010 8:29 f m

Sundbybergs bibliotek och dess fantastiska personal blev i förra veckan uppmärksammade för det fina arbete de gör för att få fler att läsa. Ett av skälen till utmärkelsen är bland annat det aktiva informationsarbete som gjorts. Muntlig information, utskick till valda grupper, broschyrer, film på hemsidan, för att nämna några exempel. De har lyssnat till och fångat upp det som låntagarna tycker och tänker. De har kontinuerlig kontakt med lärare i skolan och på vuxenutbildningarna.

Utlånen på våra bibliotek ökar markant och detta trots att utlåningen minskar generellt i länet. Bland annat har vårt nya bibliotek i Hallonbergen redan fått en egen krets av besökare. 23 000 besök de första tre månaderna imponerar. Och besöksantalet har fortsatt öka efter sommaren. Ett bibliotek som de lokala moderaterna är starka motståndare till. Samtidigt som antalet besökare ökar även till stadsbiblioteket på Järnvägsgatan.
Arbetet med att låna ut böcker är inte det enda som görs på våra bibliotek. Här pågår också en rad evenemang för såväl barn som vuxna. Evenemangen lockar många besökare. Barnen får sagostunder på svenska och andra språk, för vuxna genomförs bland annat författarbesök och intressanta föreläsningar regelbundet.

Det har satsats på ett samarbete med äldreförvaltningen, vilket innebär fler kulturprogram på äldreboenden och träffpunkter, utbildning av läsombud inom äldreomsorgen, mer media på biblioteken på Ekbacken och Lötsjögården, inköp av spelare så att äldre- och funktionsnedsatta får tillgång till ljudböcker.

Det lokala valet i Sundbyberg innebär ett tydligt vägval. Mellan oss som tycker att en stad som Sundbyberg ska ha råd med både den bästa skolan och äldreomsorgen OCH ett rikt fritid- och kulturliv. Mot detta står moderaterna som bara vill värna välfärdens ”kärna”. En sak är säker, biblioteket i Hallonbergen, Marabouparken, Kulturcentrum och stöd till det fria föreningslivet ryms inte i den lilla kärnan.