Tillväxtdagarna i Malmö

maj 7, 2012 11:46 f m

Var i fredags på Tillväxtdagarna i Malmö, ett arrangemang som Swedbank och Sparbankerna står bakom. Deltog i en panel med rubriken ”Tillväxt i hela landet”. Panelen bestod av Nils Gustav Lundgren, professor i ekonomisk historia, Umeå tekniska universitet, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, Krokom
Annika Nygårds, VD, Leksands Sparbank och Pia Kinhult, ordförande, Region Skåne, samt ordförande i Öresundskomiteen.

En intressant diskussion som påvisade utmaningen i ett Sverige där förutsättningarna ser så olika ut. I storstadsregionen är befolkningstillväxten stor, samtidigt som den ekonomiska tillväxten i stora delar av inlandet och Norrland är gigantiskt med tanke på gruvnäringens stora tillväxt. Samtidigt som hälften av Sveriges kommuner har en negativ befolkningstillväxt ökar några få kommuner i Stockholms-, Malmö och Göteborgsregionen kraftfullt. Varje år växer Stockholm som exempel med 40 000 invånare.

Vad panelen kunde ena sig kring var tre saker:
1. behov av en fungerande infrastruktur i hela landet
2. ökad möjlighet för lokala lösningar på de problem som finns. Förutsättningarna mellan Sveriges kommuner är väldigt olika och det måste lagstiftning och omfördelningssystem ta bättre hänsyn till
3. alla gynnas av att Sverige växer, oavsett var tillväxten sker. Vi måste höja blicken och se att Stockholm/Öresundsregionen konkurrerar med Berlin, Paris och London snarare än med andra kommuner i landet.

Bilden är tagen av Erik Gutierrez-Aranda som satt och halvsov längst bak i salen. Klädseln är i vilket fall blå kostym med en grönvit randig skjorta.