Vad är viktigt för nästa år?

juni 1, 2012 2:20 e m

Budgetarbetet har påbörjats. Mycket händer i kommunen och det gäller att hålla ett tydligt fokus i det politiska arbetet.

Förra året växte Sundbyberg näst mest räknat per invånare i landet. Första kvartalet i år visar att vi växer snabbast. 700 ban föddes under 2011 och utöver det var det flera hundra nya invånare som flyttade hit.

För att klara av tillväxten behöver vi bygga ut förskolan, skolan och äldreomsorgen. Samtidigt som vi arbetar med att stärka kvaliteten. Förra året tillfördes 125 miljoner kronor till välfärden. Därmed klarar vi av att hantera tillväxten så här långt. Vi ser även att resultaten i välfärden blir allt bättre.

Till nästa år kommer vi ha några särskilda fokusområden.

1. Fortsatt tillväxt och nya krafttag för att bekämpa arbetslösheten
2. Vi ska satsa på ökad jämlikhet i kommunen. Oavsett bakgrund, ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar, inkomst, ska du kunna leva ett bra liv i Sundbyberg. Arbetet mot barnfattigdomen ska fortsätta.
3. Sundbyberg ska göras mer klimatsmart, bland annat genom höga krav vid nybyggnation, ny vindkraft och ökad andel ekologisk mat.
4. Vi vill på olika sätt underlätta för föreningslivet och den ideella sektorn.

På fredagsmorgonen pratade jag på kommunens ledarforum där alla våra chefer ingår kring budgetarbetet.

Vad tycker du att vi ska tänka på inför nästa års budget?