Varför är det dumt att sälja ut hyresrätterna i Hallonbergen?

Publicerat den 26 november, 2015

Den största bristen i Stockholmsregionen är hyresrätter. Det säger näringslivet. Det säger bostads- och fastighetsforskarna. Det säger de 10åriga bostadsköerna. Efterfrågan är stor och utbudet är litet.

Därför tycker jag att det är tråkigt att det nya moderatledda styret i Sundbyberg vill satsa på ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter och att miljöpartiet till tidningen Mitti säger att de hoppas ombilda så många som 1 000 lägenheter till bostadsrätter i just Hallonbergen.

Jag är emot att man fokuserar på att göra bostadsrätter av hyresrätter. Det är framförallt av tre skäl.

1 – Det blir inte fler billiga hyresrätter genom att man ombildar de som finns! I Sundbyberg och hela stockholmsregionen råder det akut brist på hyresrätter som unga, nyinflyttade och människor med lägre inkomster kan efterfråga. Då borde fokus vara att bygga mer, fler och billigare – inte göra sig av med de som finns.

2 – När till och med borgerliga kommunrepresentanter börjar se behovet av att aktivt använda sig av de kommunala allmännyttiga bolagen avlövar Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet Sundbybergs Förvaltaren. I de planer jag var med och tog fram hade vi en ambition att Förvaltaren skulle bygga 1 000 nya hyresrätter. Jag hoppas att de nu analyserat och räknat så att inte resultatet blir att Förvaltaren är för litet för att kunna förverkliga de ambitionerna.

3 – Kommer Sundbyberg även fortsättningsvis klara att leva upp till ungdomsgarantin? I Sundbyberg har vi en unik ungdomsgaranti, som vi genom hela den akuta bostadsbristen lyckats upprätthålla. Det är jag väldigt stolt över. Med 1 000 färre lägenheter att förmedla försvåras Förvaltarens uppdrag radikalt. (Ungdomsgarantin innebär att ungdomar folkbokförda i Sundbyberg och är i åldern 16-25 år ska kunna få en bostad i kommunen.)

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Till sist – OM syftet är en mångfald av boendeformer i Hallonbergen föreslår jag att man istället fokuserar på att förverkliga de planer som tagits fram av det tidigare styret, där ingick att bygga nya bostadsrätter i området vilket hade resulterat i en jämn fördelning mellan boendeformerna. Nu riskerar man en situation där bostadsrätterna blir dominerande i ytterligare ett område i staden. Med vårt förslag får Hallonbergen både fler bostäder och blandade boendeformer – samtidigt som nybyggena kan bli ett attraktivt lyft för hela området.  Det är mitt förslag. Men vi får se vilket äventyr de fem tar Sundbyberg på istället.

Publicerat i:
  • Peter Rogneholt

    Med tanke på att politiker misslyckats med att bedriva bostadspolitik de senaste 40 åren så är jag skeptisk till att de nu helt plötsligt skulle ha ändrat sig.
    Hade ni ägnat er åt bostadspolitik så hade det funnitrs bostäder till alla som vill ha en i Stockholmsregionen, oavsett boendeform.