1 100 förslag för ett tryggare Rissne

april 14, 2014 11:36 e m

I lördags bjöds det på basket, kaffe med tilltugg (dammsugare, som hann ta slut innan jag fick någon), ansiktsmålning för barnen och många samtal. Det var nämligen då som resultatet av Rissnedialogen presenterades. Sammanlagt har det  kommit in över 1 100 förslag från över 750 Rissnebor.

Dialogen startade vi för att många engagerade Rissnebor hört av sig till mig och andra förtroendevalda med oro och synpunkter på Rissnes utveckling. Syftet med dialogen var att samla in idéer och förslag på vad staden kan göra för att Rissne ska bli bättre och tryggare. Idéer samlades in vid ett antal träffar på Rissnetorg, där förtroendevalda och tjänstemän deltog, och vid flera dialogsamtal. Vi har även genomfört särskilda träffar med det lokala näringslivet och med elever från skolorna i Rissne. Utöver det har det varit möjligt att lämna synpunkter på stadens hemsida och per sms.

Att Rissne är ett område där de boende bryr sig är ingen nyhet. I alla dialoger jag deltagit i blir det uppenbart att Rissneborna trivs och är stolta över sitt område. Samtidigt finns det mycket som kan bli bättre. Rissne byggdes på 80-talet och sedan dess har det gått 30 år. Det innebär att området blivit slitet och behöver rustas. Vissa miljöer upplevs idag som otrygga, bland annat torget och Rissne centrum. När tvärbanan byggs om några år, kommer torget förnyas, men det behöver göras något i väntan på det.

Resultatet av dialogen har blivit 10 punkter som kommunstyrelsen har som ambition att genomföra under året. Punkterna har tagits fram utifrån de olika förslagen som inkommit.

En viktig punkt handlar om att jobba med trygghetsfrågorna. Bland annat kommer ett antal ungdomar anställas för att jobba med att stärka gemenskapen i området och jobba som en länk mellan de olika aktörer i området. Tillsammans med Förvaltaren kommer det bli fler väktare i området, bland annat ska närvaron av Tryggve öka. Vi pratar även med polisen om hur de kan öka sin närvaro.

Ungdomars fritidsintressen är även det viktigt för många. Därför kommer vi rusta fritidsgården, se om det går att hitta mer för äldre ungdomar att göra, rusta pitchen vid Rissneskolan och bygga en ny basketsplan vid Rissne IP. Centrumet ska stärkas, bland annat förlänger Hemköp sina öppettider, fler väderskyddade cykelställ ska flyttas dit och vi vill se över möjligheten att locka dit fler så kallade Foodtrucks i centrum. Vi vill även ha fler kommersiella lokaler och kanske en uteservering på torget.

Men dialogen är bara början. Vi vill fortsätta utveckla Rissne i samarbete med alla som bor och är verksamma där.

 

20140414-233200.jpg