Satsning på det förebyggande arbetet

april 17, 2013 8:42 e m

”Den ideella sektorn med sin bredd och mångfald av inriktningar erbjuder många vägar till engagemang som är av avgörande värde för samhällsutvecklingen i Sundbybergs stad. Den kompetens, erfarenhet och engagemang som finns i den ideella sektorn måste vi ta tillvara på ett bättre sätt.”

Så skrev vi i budgeten inför 2013. Ett konkret exempel på hur vi tar tillvara på den resurs som den ideella sektorn innebär är att vi i måndags fattade beslut om att stödja föreningen Stjärnjouren med 300 000 kronor.

Stjärnjouren är en tjejjour för unga tjejer. Föreningen har funnits i 10 år och har cirka 25 aktiva volontärer.

Stödet ska möjliggöra för Stjärnjouren att fortsätta sin stödverksamhet till unga tjejer. En annan viktig del i deras arbete är att på skolor och fritidsgårdar arbeta med frågor kring sexuella övergrepp, normer kring maskulinitet och femininitet kopplat till ojämställdhet.

Det förebyggande arbetet är prioriterat och med stödet möjliggörs för fortsatta workshops i våra skolor och fritidsgårdar. Syftet med workshoparna är att ge möjlighet för ungdomar att prata om sexualitet, jämställdhet och normer.