Lite gott och blandat

oktober 22, 2013 8:52 f m

20131022-085530.jpgIgår var det KF. Som inledning på mötet, och avslutning på själva demokrativeckan var Carlos Rojas inbjuden för att prata om delaktighet, integration och mångfald. Ett engagerat anförande med många egna reflektioner och erfarenheter, som satte fingret på vikten av att tro på människor och se möjligheter. Om de olika villkoren människor har för att göra sin röst hörd. På många sätt ett passande avslut på ännu en bra demokrativecka.

En röd tråd i Rojas samtal var behovet av ett starkt föreningsliv för att lyfta och rusta människor och ge människor möjligheter att skapa.

Därför var det passande att det första beslutet för kvällen var nya regler för stöd till studieförbunden. Reglerna innebär i princip att vi anpassar oss till de statliga reglerna. Studieförbundens viktigaste uppgift är ju att stötta och stimulera människor i sin personliga utveckling. Något som S, MP, KD, C och V är positiva till. Medans M och FP var emot och dessutom ville de avskaffa stödet (på 500 000 kr) helt.

Nästa tunga beslut på dagordningen var frågan om detaljplan för Gladan, mer känt som Duvboskolan. S, MP, KD, C och V röstade för en utbyggd Duvboskola på befintlig plats. FP ville hellre bygga på Duvmossen. M och SD var emot, utan alternativa förslag. Uppenbarligen har vi två partier i kommunfullmäktige som inte är redo att ta ansvar för Sundbyberg. Efter över tio år av debatt känns det skönt att vi äntligen löst den här frågan.

Kvällens stora debatt handlade dock om det Allaktivitetshus som S, MP, KD, C och V beslutat om. En kulturell mötesplats för föreningar, kultur och nöje. FP är både för och emot, men mest mot, om jag förstod den entimmes långa diskussionen. Den största invändningen de har är hur dialogen som vi haft med föreningslivet de senaste 6-7 åren gått till. Moderaterna är såklart helt emot. Precis som de var emot Marabouparkens konsthall, restaurang i Vattentornet, bibliotek i Hallonbergen, kulturcentrum med mera med mera.

Kvällen avrundades vid 22 med en calzone och Pepsi på 7 eleven.