ABVA

november 25, 2013 8:10 e m

I måndags kväll var det kommunfullmäktige, stadens högsta beslutande organ. I väntan på protokollet kommer här kvällens höjdpunkter.

Kvällen inleddes med en film från den nyss genomförda demokrativeckan. Under demokrativeckan var det fullt med aktiviteter, för unga som gamla, många välbesökta andra mindre välbesökta. Några av höjdpunkterna från veckan presenteras i en film som du hittar här.

Under kvällen hanterades sammanlagt 65 olika punkter. Många medborgarförslag, val och anmälningsärenden. För den som är extra intresserad av själva ärendena går det att hitta dem i vårt diarie. Sundbybergs hemsida har även vissa likheter med tjänster såsom Netflix. Fast helt GRATIS. Dock är utbudet bara begränsat till de senaste årens avsnitt av kommunfullmäktige. För den med mycket tid finns det många godbitar kan jag lova.

Kvällens hetaste ärenderubrik: ”Ändring av ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning”

Mest inlägg: Folkpartiet, vars alla ledamöter var uppe och debatterade. Mycket och ofta.

Minst inlägg: Sverigedemokraterna, som inte var fulltaliga och som inte yttrade sig heller.

Kvällens första diskussion: beslut om sammanträdesdagar för 2014. Förslaget är inget möte i juni, då vill vi träffa väljare. Fp ville träffas i KF istället.

Kvällens taxa: avfallstaxan som sänks

Kvällens köp: mark av kyrkan för att bygga ut Duvboskolan. Fp och M emot

Längsta debatt: den om motionen om att införa mentorer i skolan. Som vi redan har. Därför besvarades motionen. Men blev en lång diskussion kring skolan. Olika bilder står mot varandra. I debatten yttrar ordförande Marika Lindgren-Åsbrink (S) klokt att ”politik är för viktigt för att dupera folk”. Apropå alla Moderaternas påståenden om skolan.

Kvällens klokaste: Jesper Wiklund (V) som efterlyser mer samsyn, mer samtal och mindre pajkastning i skolfrågan. Bra där, det är det bästa receptet för att nå resultat.

Mötet var klart strax efter åtta.