370 nya bostäder i Kabeln

maj 18, 2015 10:50 f m

20130317-211219.jpgFörra måndagen var det kommunstyrelsemöte. Som en av punkterna behandlades frågan om kvarter Kabeln, gamla Siewerts kabelfabrik. Där har det under många år varit en trist parkeringsplats, omgiven av några äldre industribyggnader och en stor kontorsbyggnation från 80-talet.

Sedan 2011 har arbetet pågått med att utveckla området. Tanken  har varit att komplettera med nya bostäder och arbetsplatser. Ägare till fastigheten är Diligentia, som i nära samarbete med staden har arbetat fram ett intressant projekt som antogs av en enig kommunstyrelse. Nu ska ärendet upp till kommunfullmäktige.

Förslaget innehåller sammanlagt 370 bostäder i tre kvarter. Området kommer bli urbant och knyter an till den gamla kvartersstrukturen som finns i centrala Sundbyberg. Mitt i området blir det ett attraktivt gångstråk som knyter ihop Annedal med centrala Sundbyberg. Husen kommer variera i höjd, från två våningar till som högst 16. Bottenvåningarna kommer innehålla butiker och restauranger så att det skapas liv och rörelse i området.

kabelnHusen ska knyta an till de historiska industribyggnaderna som delvis kommer att bevaras. De används idag som kontor. För mig är det viktigt att vi värnar vårt arv som industristad, det ger en charm till området. Som alltid när det byggs i Sundbyberg kommer det finnas krav på konstnärlig utsmyckning, särskilt viktigt blir det i Kv Kabeln med tanke på att området utgör en länk mellan vår konsthall och centrala Sundbyberg där tunelbanan, pendeltåg och all annan kollektivtrafik finns.

Området kommer innehålla en förskola och förhoppningen är att även få till en högstadieskola i närheten. Löfströms Allé kommer tätas till för att skapa en trevlig stadsmiljö.

Ännu ett bra och spännande projekt som stärker de positiva värdena som finns i centrala Sundbyberg. Det är ingen slump att vi år efter år är Sveriges snabbast växande kommun. Med de projekt som planeras för tillfället kommer utvecklingstakten fortsätta kommande tio åren. Bra för Sundbyberg och bra för Stockholmsregionen.

I helgen uppmärksammade DN att Sundbyberg är en av få kommuner som bygger mer än vad befolkningstillväxten kräver. Efter de senaste årens fokus på centrala Sundbyberg och Ursvik är mycket nu på gång i Hallonbergen, Rissne och Ör. Mer om det senare.