40 nya

april 18, 2013 1:20 e m

Med jämna mellanrum genomförs medarbetarintroduktioner i vår stad.

Som Sveriges snabbast växande kommun är rekryteringsbehovet stort.

På tisdagens medarbetarintroduktion var 40 personer med. De representerade 17 olika professioner. Det säger något om hur komplex den kommunala verksamheten är. Den största gruppen nyanställda kom som vanligt från vår kraftigt expanderande förskoleverksamhet.

Men det rekryteras även många till stadsbyggnadsförvaltningen. Behovet av tjänstemän är stort, för att vi ska klara av att få fram nya detaljplaner och bygga nya skolor och förskolor.

Konkurrensen om ny personal är stor i Stockholms län. Att så många aktivt väljer att jobba för Sundbyberg stad känns roligt. Och entusiasmen bland alla våra nyanställda är märkbar. Skoj, för personalen är i all vår verksamhet den viktigaste resursen.

För att klara av kommande rekryteringsbehov jobbar staden hela tiden med att bli en bättre arbetsgivare. Här kan du se alla lediga tjänster som ligger ute för tillfället.

Personalpolitik är viktigt. Mycket fokus är på att erbjuda en bra arbetsmiljö, garantera heltid till alla (i Sundbyberg har 86 procent heltidstjänster), erbjuda bra utbildningar och utvecklande arbeten. Staden har även en friskvårdspeng.

Idag har vi runt 1800 anställda. De kommande åren kommer flera hundra nya välkomnas i stadens verksamheter. En rolig utmaning. Och förhoppningen är att alla känner att vi lever upp till våra kärnvärden om att vara en nära, charmig och expansiv stad.

20130417-232320.jpg