Sundbyberg -Årets tillväxtkommun 2014

augusti 21, 2014 1:36 e m

IMG_0852.JPGIdag utsåg Arena för tillväxt Sundbyberg till årets tillväxtkommun 2014. Självklart väldigt roligt att stadens positiva utveckling uppmärksammas.

Framförallt är det roligt att se motiveringen;

”Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv”.

För det är ingen slump att Sundbyberg växt mest de senaste åren. Det är resultaten av en långsiktig politisk vision och vilja, som staden burit på ända sedan 90-talet. Som förädlats och utvecklats. Idag bygger vi mellan 800-1200 bostäder varje år. Vi växer med 4 procent, samtidigt som prognosen visar att tillväxten ökar till närmare 7-8 procent om två år.

Men det är en sak att bygga mycket. Det är än viktigare att bygga hållbart. Vilket utmärkelsen idag är ett bevis på att vi lyckats göra. S, MP, KD och C har gemensamt under mandatperioden lyckats ta ansvar för att bygga ut förskolan (en ny avdelning i månaden de senaste åren!), vi bygger ut alla kommunens skolor och samtidigt byggt nya parker.

Vårt näringslivsklimat är gott och har förbättrats. Under mandatperioden har bland annat Swedbank flyttat sitt huvudkontor till Sundbyberg. Men även många små och medelstora företag har etablerat sig. Idag har vi ett blandat näringsliv, både sett till branscher och storlek på företagen.

IMG_0840.JPGEn viktig del i utnärkelsen handlar också om vårt arbete med en nära dialog med näringsliv, föreningsliv och medborgare. I Sundbyberg finns det många goda exempel, handslaget med idrottsrörelsen och funktionsnedsättningsföreningarna som exempel. Där vi som kommunledning i dialog förbinder oss att leverera ett antal saker. Vi genomför dessutom ett ambitiöst dialogprogram kring hur vi ska förtäta Hallonbergen-Ör, i Parklek Parlament.

Sundbybergs framgång är ett resultat av en hel stads ansträngningar. Dels alla hundratals förtroendevalda som lägger ner ett stort engagemang på sin fritid, men också våra 2000 anställda som varje dag bidrar till en bättre stad. Och såklart, ovanpå det, 44 000, snart 45 000, engagerade Sundbybergare.

Men många utmaningar kvarstår. Den positiva trenden i skolan ska förstärkas, det ska byggas ridhus och nya fotbollsplaner. Kulturlivet ska utvecklas. Segregationen ska brytas och fler måste få ett arbete att gå till.

En stad blir aldrig färdigutvecklad. På vägen är det dock roligt att få ny energi i form av en sådan här utmärkelse.