Förhandlingar pågår och lite upphandling

november 12, 2015 8:22 e m

upphandling2Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster varje år för uppskattningsvis närmare 900 miljarder enligt tidningen Dagens Samhälle, vilket motsvarar 25 procent av Sveriges BNP. En hisnande summa. Sundbyberg omsätter en bit över 2 miljarder kronor och upphandlar varor/tjänster för många hundra miljoner årligen.

Upphandling i offentlig sektor är en komplex fråga. Idag deltog jag i ett intressant seminarium på just detta temma, arrangerat av Teknikföretagen och Upphandlingsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi, själv utbildad jurist inledde seminariet.

Regeringen har tagit ett samlat grepp om frågorna och målet är att få fram en tydlig strategi, bland annat stärka kunskapen och utveckla hur myndigheter på olika nivåer arbetar med upphandling. Det finns även brister i lagstiftningen som måste rättas till, bland annat för att minska antalet överprövningar av genomförda upphandlingar. Ardalan nämnde att i Sverige sker 3 500 överklaganden jämfört med 50 i Storbritannien. Det kostar tid och pengar och skapar en stor osäkerhet för alla inblandade. En lösning för att få till bättre upphandlingar är att arbeta mer med tidiga dialoger, där företag och upphandlande part gemensamt pratar om krav och förväntningar. Något som redan prövats med positiva resultat.

upphandling1Jag deltog i ett av flera panelsamtal för att berätta om Sundbyberg som ett positivt exempel. Vi arbetar för tillfället med att stärka vår upphandlingsenhet med fler medarbetare. Dessutom har ett arbete påbörjats för att se över och stärka våra riktlinjer, för att underlätta bland annat för mindre företag att delta. Vi vill dessutom bli bättre på att genomföra så kallade innovationsupphandlingar, för att få fler bra och nya idéer som utvecklar vår verksamhet och service till medborgarna.

Efter seminariet fick jag ta emot ännu ett positivt besked. Stadens koncernbolag, Sundbybergs Stadshus AB, har fått  betyget AAA för sin soliditet. Enbart två procent av Sveriges företag uppnår detta, vilket är ett gott betyg för staden. Stadens och våra bolags soliditet är avgörande när vi nu står inför många stora och viktiga framtidsinvesteringar. Sundbyberg är välskött med en väldigt god ekonomi, trots att vi investerat i nya skolor, förskolor och våra stadsmiljöer är staden fortfarande skuldfri. Det är inte så många kommuner som kan skryta med det.

Ett annat positivt besked är att regeringen i sin tilläggsbudget beslutat om att tillföra 11 miljarder till kommunsverige för att hantera flyktingsituationen. Sundbyberg som tar ett stort ansvar får därmed 34,2 miljoner kronor ytterligare till nästa år. Pengar  som behövs för att klara av att stärka integrationen och förbättra våra skolor.

Avslutningsvis fortsätter Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ta ansvar för vår stad.