Ett handslag, ett projekt och en ny skatt

november 19, 2012 9:51 e m

Idag har vi haft Kommunfullmäktige.

Tre unika saker hände…

1. Efter flera år av stora överskott sänker vi skatten med 15 öre, till 18.88. Samtidigt som vi har råd att ändå tillföra närmare 100 miljoner kronor till skola, förskola och äldreomsorg.

Sundbyberg är en av få kommuner som inte har några lån. Vi har störst tillgångar i landet räknat per invånare. Och de investeringar vi gör kan vi genomföra utan att låna några pengar.

2. Att vi ska fortsätta dialogarbetet i Hallonbergen-Ör. Ikväll beslutade vi om att förlänga vårt samarbete med Kerstin Bergendahl och inrätta ett särskilt kansli för arbetet. Boende, lokala företag och byggherrar ska tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän fortsätta arbetet med att göra området än mer attraktivt.

3. Handslag med funktionsnedsättningsorganisationerna i kommunen. Tillsammans med en rad lokala föreningar har vi gjort ett handslag om vilka satsningar som ska göras. Hur vi gemensamt ska kunna garantera allas delaktighet, hur staden ska tillgänglighetsanpassas. Känns bra, ser framemot det framtida gemensamma arbetet utifrån avtalet.

20121119-215039.jpg

20121119-215050.jpg