Aida Hadzialic i Sundbyberg

mars 11, 2015 5:57 e m

aida5Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister besökte idag Sundbyberg.

Besökte började på vårt populära gymnasium St Martin. Ett praktiskt gymnasium med sex inriktningar, bland annat med frisör-, måleri-, snickeri och textilutbildningar. Konkurrensen är mördande, men det goda ryktet gör att de flesta inriktningar är fulla. Glädjande är att andelen som två år efter avslutat yrkesförberedande program är etablerad på arbetsmarknaden är högre i Sundbyberg än i länet. Ett bra resultat.

St Martins lokaler ligger i Solna Business Park och eleverna kommer från hela länet. Ett problem som lyftes fram under besöket är aida4problemet med att tidigare skolminister Björklund ändrade så att yrkesförberedande program inte längre ger högskolebehörighet. Det innebär att färre vågar välja programmen. Glädjande nog håller den nuvarande regeringen på att se över detta och förhoppningsvis kommer det förslag till en förändring.

Efter besöket på St Martin var nästa anhalt Komvux och SFI i Hallonbergen. Idag är det vår största skola med sammanlagt 1400 elever. Sundbyberg tar emot många nyanlända vilket ställer stora krav på oss, för aida3utan goda kunskaper i svenska blir det väldigt svårt att integreras i samhället och få jobb.

Under vårt besök hann vi besöka två klasser. Aida, själv med rötter i Bosnien, berättade själv om sin resa, att som femåring fly från ett land och idag vara statsråd i Sveriges regering. Det visar på vikten av att ha en starkt och väl fungerande utbildningssystem som ger alla chansen.

De flesta i vår SFI verksamhet kommer idag från Eritrea och Syrien. I de klasser vi besökte haida2ade de flestsa kommit till Sverige under det senaste året och bara hunnit läsa svenska i några månader. Det viktigaste målet för alla var att få komma ut i arbetslivet och kunna arbeta.

Sista anhalt på besöket var hos Rissneambassadörerna. Rissneambassadörerna är resultatet av Rissnedialogen, där medborgarna fick bidra med idéer för en bättre stadsdel.

Sammanlagt 1 000 idéer kom in, aida1varav 10 valdes ut och genomfördes under förra året. Ett av förslagen var att anställa lokala ungdomar ska arbeta för en bättre och tryggare stadsdel. Bland annat genom att se till att ungdomar får vettigare fritid. Därför öppnas snart en fritidslokal i centrum, som förutom fritidsgård och ungdomsgård ska kunna användas av föreningar. Sammanlagt 300 000 kronor är avsatta för att inreda lokalerna, vilket ska göras i dialog med de boende i området. Redan nu märker vi att Rissne blivit lugnare, vilket är fantastiskt efter så kort tid.