Alla förskolor ska vara bra förskolor

augusti 20, 2014 5:11 e m

kullen förskolaDet fortsätter födas många nya små Sundbybergare. Barnafödandet i Sundbyberg är bland de högsta i landet räknat per invånare. Det är glädjande, och kanske inte så konstigt, med tanke på att många som bor i Sundbyberg är i åldern 25-45. Dessutom har ju Sundbyberg länge varit en stad bestående av singlar, men genom ett rikt restaurangliv har andelen nu minskat och istället blir det fler och fler par med barn i alla stadsdelar.

Trots det höga barnafödandet har Sundbyberg klarat av att leverera förskoleplatser, inte på fyra månader som lagen kräver, utan på tre månader. För att klara det har vi de senaste åren byggt ett flertal nya förskolor bland annat Vargen, Ugglan (nattis), Kullen och Granatäpplet. Utöver det har vi blivit tvungna att ta till tillfälliga lösningar ibland, såsom Dimslöjan och Milots förskola.

När verksamheten har expanderat har vi dessutom lyckats rekrytera många förskollärare, trots den hårda konkurrensen. Idag har 48 procent av medarbetarna på stadens förskolor en högskoleutbildning, vilket är tredje högsta andelen i länet. Det som vi inte har uppnått är målet om max fem barn per pedagog, men vi har tillfört extra pengar redan för hösten för att nå dit. Blir det regeringsskifte får vi dessutom statligt stöd för att nå taket 15 barn per avdelning i de lägre åldrarna.

Även fast en majoritet av barnen går i kommunala förskolor har vi flera fristående i staden. Dessa bedriver vi tillsyn på regelbundet. Varje år ska förskolorna lämna in en skriftlig redogörelse över hur de följer skollagen, läroplanen och över deras likabehandlingsplan. De göra också en årlig redovisning där de berättar hur personalsamansättningen ser ut och hur barngrupperna organiseras. En gång per termin träffas förvaltningschefen de privata förskolorna och diskuterar kvalitet.

För mig är det viktiga att alla barn går i en bra förskola, oavsett huvudman. Därför har vi påbörjat ett arbete för att finna gemensamma kvalitetskrav och vi vill utveckla ett pengsystem med kvalitetskrav. För att undvika fall såsom uppmärksammade Hälsans Förskola. För i Sundbyberg ska alltid verksamhetens kvalité och innehåll komma före vinster och avkastning.

Och eftersom det sprids ett felaktigt rykte om att vi vill lägga ned (!?) var tredje förskola vill jag vara tydlig. Socialdemokraterna vill stärka kvalitén och uppföljningen, för att garantera en god verksamhet. De som inte håller en god kvalité ska inte få bedriva verksamhet, oavsett vilken driftform. Konstigare än så är det inte. Barnen ska alltid komma först.