Alla ska kunna åka med

juli 8, 2012 2:42 e m

Det går tåg, det går bussar. Till mitt hjärtas trakt går det subventionerade skjutsar.

Palatsorkesterns ’Följ mig till Sundbyberg’ inleds så. Men alla dessa subventionerade skjutsar är inte tillgängliga för alla.

Det uppmärksammas idag på P4 Stockholm. Jag har nämligen tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet tagit initiativ till att vår station ska bli ett föredöme vad gäller tillgänglighet. Sundbyberg Station är en stor och viktig knutpunkt i Stockholm. Fjärrtåg, regiontåg, pendeltåg, tunnelbana, bussar och nästa år spårväg finns här. Varje dag besöks stationen av 10 000-tals människor.

Men tyvärr kan inte alla som önskar använda kollektivtrafiken beroende på hinder av olika slag. Nu vill vi gemensamt med SL, Trafikverket, fastighetsägarna och Hjälpmedelsinstitutet (som har sitt kontor här) se till att vi blir en föregångare.

Till hösten ska vi sätta oss ner och analysera bristerna och sedan påbörjas arbetet. För i Sundbyberg ska det vara en självklarhet att alla som vill ska kunna åka buss och tåg.

20120708-163816.jpg