Allt och lite till om vatten

september 21, 2012 3:27 f m

Som vice ordförande i Norrvatten, vårt vattenförbund i norra Stockholm var jag i veckan på Vattenkongress.

Värd var IWA, International Water Association, som vartannat år arrangerar konferensen. Eftersom den riktar sig till hela världen turnerar arrangemanget runt mellan de olika världsdelarna. I år var vi i Pusan, Sydkorea.

20120921-111446.jpg

Under de fyra dagarna som kongressen pågår arrangeras mer än 350 seminarier kring olika vattenfrågor. Allt från avsaltning, olika reningstekniker till hur man kan arbeta med information riktat mot slutkonsument diskuteras.

I Sverige är vi ganska bortskämda med bra vatten. Här är tillgången till råvatten stort. Men det räcker att åka till Danmark för att se problemet med brist på bra vatten. Där använder de idag grundvatten, i brist på bra andra vattentäkter.

I många länder saknas det helt tillgång till rent vatten för stora delar av befolkningen, med stora hygieniska och medicinska problem som följd.

Förutsättningarna mellan olika delar av världen är väldigt varierande. Men det krävs mer av forskning och internationella samarbeten för att jobba bättre och smartare kring de här viktiga frågorna.

Som lekman var det en lärorik vecka. Visste du till exempel att fler har tillgång till mobiltelefoni än fungerande avlopp? Säger något om hur prioriteringen ser ut idag. Sverige har länge varit en framstående vattennation, men har tyvärr tappat något.

Känns viktigt att vi fortsätter hålla fanan högt och samverkar med andra länder i de här viktiga framtidsfrågorna.