Äntligen måndag

februari 4, 2013 11:24 e m

Efter en ovanligt vilsam helg var det så dags för måndag igen.

Måndagar är veckans viktigaste dag, då vi har ledningsgrupp och oftast ett beslutsmöte på kvällen. Idag var det dags för Kommunstyrelsen. Men före kommunstyrelsen hade vi gruppledarträff för att alla skulle få möjlighet att träffa vår tillträdande kommunchef.

Det förslag som lades fram var Helen Eriksson-Elf. En enig kommunstyrelse fattade beslutet. Helen har lång erfarenhet från kommun Sverige. Helen har bland annat varit biträdande stadsdirektör i Göteborg, stadsdelsdirektör för stadsdelsnämnd Centrum med mycket mera.

En erfaren och kompetent tjänsteman som vi alla ser framemot att få jobba ihop med.