Äntligen!

december 7, 2010 9:53 e m

Äntligen så uppmärksammas alla de förtroendevalda människor som varje dag tar ansvar för att Sveriges 290 kommuner ska fungera. I humorserien Starke man, som får erkännas är väldigt rolig, får man följa kommunalrådet Lars-Göran i hans dagliga förvärv. Dock vet jag inte riktigt hur rättvisande serien är för hur det fungerar i svensk kommunpolitik. Även fast det blivit väldigt populärt i de något nördiga politikerkretsar jag umgås i att hänvisa till Svinarp i tid och otid.

Eftersom jag för tillfället har det stora förtroendet att få jobba heltid med politik vill jag slå ett slag för alla fritidspolitiker. Och de är många, men tyvärr inte så många som de borde vara. I Sundbyberg har vi dock valt att ge plats för fler förtroendevalda i våra nämnder och styrelser. Något som jag hoppas leder till ett ökat engagemang när fler får insyn och möjlighet att påverka. Och som alltid blir diskussioner bättre ju fler som är delaktiga och ju fler olika perspektiv som möts.

Att vara fritidspolitiker är inte så lätt och det har dessutom blivit allt svårare med tanke på att våra kommuner och vår verksamhet blir mer och mer komplexa. Framförallt i en stad som växer och expanderar så mycket som Sundbyberg. En särskild utmaning, och samtidigt politikens styrka, är att våra förtroendevalda kombinerar sitt engagemang med ett vanligt arbetsliv och familjeliv. Inte alltid så lätt.

När saker och ting känns motigt och inte går så snabbt som jag önskar drar jag mig till minnes vad den tidigare kulturministern Bengt Göransson brukade säga om politik. Hans budskap är att politik måste få ta tid. För politik handlar om att identifiera ett problem och en samhällsutmaning. Utifrån den verklighet som råder formulera en vision om vart vi vill. Och sedan finna den rätta vägen och redskapen för att nå dit.

Sådant tar tid och måste få ta tid. Även i en verklighet där hjulen snurrar allt snabbare för var dag.