Är du giftig, lilla vän?

april 9, 2013 3:06 e m

Efter fem dagars kongress och en natts sömn, så var jag tillbaka i verklighetens Sundbyberg igen.

Veckan började med ett uppstartsmöte för hur vi ska nå vårt mål om giftfria förskolor. I maj förra året så kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet överens om att prioritera denna fråga.

Vi vet att barn utsätts för en allt större mängd kemikalier i sin vardag. Att det ger effekter vet vi, däremot inte exakt vilka.

Barnen är särskilt utsatta, eftersom deras kroppsmassa är mindre. De stoppar också mer saker i munnen och därigenom får de i sig många mindre nyttiga tillsatser.

Kommunstyrelsen kommer nu leda ett arbete där vi i samarbete med Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen och andra kompetenscentra inom området, ska kartlägga vilka gifter som finns i våra förskolor. Det handlar om allt från stoppning i madrasser, till golvmaterial och vilka kemikalier som används när det städas.

Målet är att fasa ut så mycket av dagens kemikalier och gifter som det bara är möjligt. Det går att göra genom att höja medvetenheten i vår organisation, bland alla anställda. Politiskt kommer vi även se över vår upphandlingspolicy för att se hur vi kan skärpa kraven i den.  

Sundbybergs ambition är att bli ett föredöme med vårt miljö- och klimatarbete. Giftfria förskolor är en viktig del i det.