Årets aprilskämt kom tidigt – ”Fem höjer ambitionen”

februari 18, 2016 11:31 e m

I slutet av förra året bildades en ny majoritet i Sundbyberg bestående av M, MP, L, C och KD. Fempartikoalitionen gjorde en stor poäng av att Sundbyberg led av växtvärk, staden som de senaste åren vuxit mest i landet skulle nu ta en annan inriktning. I bostadskrisens Sverige var vi många som lyfte på ögonbrynen när ambitionen nu skulle sänkas.

Därför är det med stor glädje som jag ser att det nya styret gör en stor poäng av att de ska ”höja ambitionen” och leverera 18 000 nya bostäder fram till 2030. Glädjen blev dock kortvarig.

Vid en genomgång av de nya högre ambitionerna kan det konstateras att under de månader som den nya majoriteten har styrt har det inte tillkommit ett enda nytt projekt. Möjligen är det inte heller realistiskt att få fram nya projekt på bara fyra månader, men att göra sken av att man höjt ambitionsnivån trots att det rör sig om redan befintliga planer känns som att underskatta kommuninvånarnas intelligens ordentligt. Det gäller att hålla sig till sanningen om man ska förtjäna folks förtroende.

Ett av de sista uppdragen som gavs innan maktskiftet handlade bland annat om västra Rissne, där den tidigare koalitionen tog initiativ till att i samband med den nya tvärbanan möjliggöra bebyggelse längs Kavallerivägen mot Bankhus 90. Något som bland annat uppmärksammades i tidningen Mitti under hösten.
Glädjande är dock att ett projekt som stoppades tidigare av Miljöpartiet nu aktualiseras. Projektet Ekbacken med 50 lägenheter, där några träd ledde till att projektet ansågs vara omöjligt att driva vidare, räknas med i prognosen. Om MP bytt åsikt kring detta projekt är jag den första att hoppa jämfota av glädje.

I de prognoser som den nya majoriteten nu gör vågen för utgörs 4 300 av nya bostäder i de kommande etapperna av Ursvik. Ett arbete som pågått i flera år där tätheten ökades och antalet lägenheter därmed blev 1 000 fler än de ursprungliga planerna. Som kommunfullmäktige antog FÖRE maktskiftet. Ökad täthet skapar bättre förutsättningar för kommersiell och offentlig service, så det är bra att det nya styret inte sänker ambitionen utan låter tidigare planer ligga fast.

I Rissne finns flera planer kring förtätning runt Rissneleden, bland annat SMÅAs projekt som arbetades fram redan under min företrädares tid. Under de senaste sex åren tillkom dessutom planen för bostäder på det gamla stadshuset. Utöver det har Skanska och Veidekkes projekt kommit en bit på väg och tillkom för något år sedan gjordes förtätningarna kring Capmans fastighet kallad Lådmakaren. Men besluten om dessa projekt fattades FÖRE maktskiftet.

Det har således inte tillkommit en enda lägenhet under den nya ledningens tid, den ambitionshöjning som den nya blågröna majoriteten skryter om utgörs helt av projekt initierade före maktskiftet. Jag hoppas, men är inte helt övertygad om, att de klarar av att förvalta det arv som de fått. Konstateras kan att ambitionen dock fortfarande är 5 000 lägenheter färre än vad som skulle varit möjligt om området kring hörnet i norra Kymlinge exploaterades.

Saknas i prognosen görs även Råstagaraget, där det tidigare styret , med Centerpartiet i spetsen, fick till ett avtal med SL om att flytta bussgaraget för att möjliggöra 500 – 600 nya bostäder.

Men prognoser är prognoser, ska bli spännande att se hur arbetet med att driva vidare de planer som den tidigare koalitionen drivit fram blir verklighet. Och vem vet, så småningom kanske det nya styret klarar av att få fram egna nya projekt.

Så länge får jag vara glad för att den nya majoriteten så här långt inte valt att stoppa något av de projekt som redan påbörjats.