Årets entreprenör

maj 7, 2014 5:48 e m

Få saker är så traditionsfyllda som första majfirande. Tal, sång och politiska samtal. Men traditioner kräver också förnyelse. Därför valde vi att i år införa något som förhoppningsvis blir en ny tradition – att utse årets entreprenör i Sundbyberg, efter tips från Lars Bryntesson i Sigtuna.

Varje år ska vi uppmärksamma någon inom det lokala näringslivet, kommunen eller ideell sektor som visat på en särskild innovationskraft och exprimentlusta. Sundbyberg har alltid präglats av en unik innovationskraft. Här har uppfunnits glödlampor, experimenterats med flygmaskiner före det flögs över atlanten, provats radikala lösningar för sophantering (världens första sopsug). Staden byggde världens modernaste äldreboende i Storskogen och på 40-talet en unik barnstuga i centrala Sundbyberg. Båda uppmärksammades globalt och rönte många besök, från USA i väst till Japan i Öst.

Staden har fortsatt varit ett besöksmål för besökare från hela världen. Själv har jag bland annat tagit emot delegationer från Japan som varit här för att se på vår äldreomsorg. Folkhems trähus (världens högsta bostadshus helt i trä) har fått besöks av delegationer från hela världen.

Men bakom varje innovation värd att uppmärksamma finns det en eller flera personer. Det gäller inte minst i näringslivet, där vi lokalt har en stor bredd av företag inom teknik och naturvetenskap. Idag finns det runt 3 500 företag i Sundbyberg. De flesta små och medelstora. Många är verksamma inom ekonomi, finans, IT och naturvetenskap. Tritech och ABEM är exempel på ledande företag inom teknikområdet. Som en följd av den stora ansamlingen arbetsplatser, är Sundbybergs centrum med omgivning idag Stockholmsregionens näst största arbetsplatsområde (efter Stockholms innerstad, före Kista).

Sundbybergs stora framgång är vår förmåga att ställa om och anpassa oss till utvecklingen. Det gäller både vårt dynamiska näringsliv, men också kommunen och den ideella sektorn. För att lyckas är enskilda personer helt avgörande. Därför valde Socialdemokraterna att i år uppmärksamma två av stadens entreprenörer. Det var inte lätt att välja, många bra namn föreslogs men efter mycket om och men fastnade vi för två.

Åsa Lövberg, en driven och modig konstnär, boende i Duvbo. Jag har träffat Åsa flera gånger och hennes engagemang, idérikedom är ett praktexempel på entreprenörskap. Bland annat har Åsa utvecklat Guldkannan Towa. Kreativt har Åsa utformat en vattenkanna, som egentligen är en potta, som gör att vi kan ta tillvara på kroppens naturliga gödning. Kannan produceras i Sverige, vilket bidrar till nya jobb i Sverige. En viktig innovation, som i det lilla visar på vikten av att alla och envar bidrar till ett bättre klimat.

En annan riktig entreprenör kom jag i kontakt med genom att jag fick inbjudan till invigningen av ett nytt museum.  I gamla Betlehemskyrkan, mitt i stan, där vårt nya bryggeri (Sundbybergs köksbryggeri) ligger, har Waldemar Gerdin startat upp sitt museum. I museet ställer han ut sin imponerade samling av politisk konst från 60- och 70-talet. Målet är att museet ska bli en utställningsplats med 6-8 utställningar med unga etablerade och icke-etablerade konstnärer. Partipolitiskt obudet, men med tydliga ambitioner om att göra konsten tillgänglig för fler. Imponerande, museet är gratis men krävs att det bokas tid för besöket

Stort grattis till dessa två entreprenörer. Har du några idéer på vem som bör bli nästa års entreprenör så maila mig!

20140507-174720.jpg