Att alltid vilja bli bättre

oktober 23, 2015 11:14 f m

budget4På morgonen antog kommunstyrelsen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma budget inför 2016. Det är en budget som präglas av att vi för fjärde året i rad är Sveriges snabbast växande kommun.

Det kostar att växa, därför är det bra att staden har stabila finanser och en ekonomisk styrka som möjliggör att vi kan fortsätta förbättra alla våra verksamheter. Sundbybergarna är ju redan de näst mest nöjda i länet vad gäller den offentliga servicen. Glädjande, men bra kan alltid bli lite bättre.

budget1Budgeten fokuserar på fem prioriterade områden, så kallade paket. De fem områden är klimat, sysselsättning och tillväxt, barnens bästa, trygghet för äldre och den idéella sektorn. De fem paketen ger möjlighet för alla fyra partier att i samarbetet värna sina hjärtefrågor. De fem paketen innehåller mål som alla nämnder och styrelser arbetar efter.

Det område som ligger mig närmast om hjärtat är att få fler i arbete. Tillsammans med de nationella satsningarna som görs från regeringen får vi nu fler verktyg för att sänka arbetslösheten. Fler ska i jobb, bland annat genom att erbjuda utbildningar och trainejobb. Men det är också viktigt att underlätta för företagare att etablera sig i staden och för våra befintliga företag att växa.

Vårt gemensamma mål i styret är att halvera ungdomsarbetslösheten till 2018, ett mål som kommer att nås. Att få in en fot på arbetsmarknaden tidigt är viktigt för att få ett långt och väl fungerande arbetsliv. Därför får alla i årskurs 9, 1 och 2 på gymnasiet som söker ett sommarjobb, många i samarbete med det lokala näringslivet. En uppskattad och väl fungerande insats som vi  kommer att fortsätta med de kommande åren. Vi ser också till att tillsammans med det lokala näringslivet arbeta för att tidigt få ut fler av våra nyanlända flyktingar, bland annat de ensamkommande flyktingbarnen, på arbetsmarknaden.

budget3Under de kommande åren fortsätter tillväxten vara kraftfull. Vi har klarat av tillväxten så här långt, men när nu tillväxttakten ökar blir det ännu viktigare att ta ansvar för att den ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Därför kommer vi se till att det fortsätter att byggas både hyres-, bostads- och ägarlägenheter i alla våra stadsdelar. En särskild utmaning, inte bara för oss, utan för bostadsmarknaden i stort är att få fram fler billiga hyresrätter. Det är en svår men inte omöjlig uppgift,  och det är bara möljligt i nära samarbete med aktiva och intresserade byggföretag. Sådana finns det gott av i Sundbyberg.

Avslutningsvis lite siffror. Budgeten för staden ökar från 2015 till 2016 med sammanlagt närmare 100 miljoner kronor, varav den största delen av tillskottet tillförs förskola, skola, kultur och arbetsmarknadsområdet. Nästa år fördelas 2 132,7 miljoner kronor i ramarna, en ökning med nästan 100 miljoner kronor. 2017 och 2018 utökas ramarna med ytterligare 220 miljoner kronor. Stadens resultat, det vill säga överskottet, beräknas bli 11 miljoner 2016, för att de kommande åren öka till närmare 50 miljoner kronor. Resultatet blir alltså måttfulla 0,5 procent, men det räcker.

Stort tack till våra samarbetspartier för ett gott samarbete med budgeten, och såklart till alla duktiga tjänstemän!