Att hantera en kris

februari 27, 2013 3:06 e m

När en akut kris uppstår prövas stadens beredskap. Som igår när Rissneskolan började brinna. Branden började 03.00 på morgonen och var under kontroll några timmar senare. Jag fick informationen tidigt på morgonen av kommundirektören. Media var tidigt på plats, vilket gjorde att nyheten snabbt spreds.

I samband med en sådan här händelse träder kommunens krisorganisation in. I den finns de tjänstemannaresurser som krävs för att akut hantera den uppstådda situationen. Det finns upparbetade rutiner kring hur arbetet ska gå till.

Framförallt informationsarbetet blir viktigt. Både internt och externt. I det här fallet berörs många elever och på kort tid ska undervisningen garanteras.

Hur mycket organisationen än tränar och förbereder sig så är varje situation unik. Så här långt har arbetet fungerat bra.

Den huvudsakliga informationskällan för medborgare är vår hemsida. Har man inte tillgång till internet så finns information att få per telefon.

För även om vi alla är förbannade över att Rissneskolan sattes i brand, måste allt praktiskt lösas på ett så bra sätt som möjligt. Jag gläds åt att stadens duktiga tjänstemän hanterat situationen på ett bra sätt.