Att leva och bo i centrala Sundbyberg

februari 17, 2014 9:53 f m

Sundbyberg är en av få städer i regionen med en riktig stadskärna. Skälet är att staden växte fram kring Mälarbanan, som efter mycket lobbyarbete drogs fram över godsägarens A P Löfströms marker. Järnvägen har från början varit stadens viktigaste tillgång.

Men nu hundra år senare så plingar det konstant från bommarna vid järnvägsövergången. Oftare än var femte minut passerar idag ett tåg under rusningstid. Därför har järnvägens barriäreffekter blivit allt tydligare. Redan på 70-talet påbörjades påtryckningarna för att få järnvägen nergrävd. Och så äntligen, förra året, efter långa förhandlingar, kom vi så i mål. Järnvägen ska enligt överenskommelse med Trafikverket grävas ned med start 2019. Allt ska vara under jord 2025.

Hur staden ska se ut då vill vi bestämma tillsammans med alla som bor och jobbar i Sundbyberg. Därför startade vi Framtidsdialogen om Sundbybergs nya stadskärna. I tisdags var det så dags igen. Den här gången var temat ”Leva och bo” i Sundbyberg.

Inledde gjorde Ola Andersson, arkitekt och debattör inom stadsutvecklingsområdet. Ola tryckte på betydelsen av stenstaden och jämförde centrala Sundbybergs arkitektur och stadsstruktur med hur det ser ut i andra stora städer runt om i världen. Stenstadens i Sundbyberg har samma grundstruktur som klassiska romerska städer, det vill säga kvarter med raka omgivande vägar. Ola berättade även att Sundbyberg med omgivning är efter Stockholms innerstad den näst befolkningstäta och arbetsplatstäta kärnan. Vilket leder till ett stort och brett utbud av service i olika former.

Efter Ola så var det dags för Gunnar Ericsson, före detta stadsträdsgårdsmästare i Malmö. Gunnar berättade om hur Malmö utvecklats från en av Sveriges mest nedslitna och fattiga städer i början på 90-talet, med negativ befolkningsutveckling, till en dynamisk och kraftigt växande storstad mitt i Öresundsregionen. Mycket fokus var såklart på god arkitektur, bra offentliga miljöer och folkliga arrangemang såsom till exempel Malmöfestivalen. Påminner mycket om hur Sundbyberg jobbar. Men fick lite nya uppslag och idéer.

Avslutningsvis var det en presentation av Yvonne Björkman, årets Sundbybergare och engagerad i tillgänglighetsfrågor. Som ju alltid är viktigt. Yvonne berätta om vikten av att alltid tänka tillgänglighet, från start i olika projekt. Hon lyfte även frågan om handslaget som vi undertecknade förra året som ett positivt exempel på hur en kommun kan arbeta. Självklart ska vårt centrum, med all kunskap och erfarenhet vi har nu, bli tillgängligt för alla.