Att ligga på topp kostar

september 21, 2015 2:27 e m

studentbostad4Alla som har elitidrottat vet att det kostar på att ligga på topp. Samma sak gäller om du år efter år är Sveriges mest expansiva stad. Sundbyberg har sedan 2011 vuxit mest av alla kommuner i landet, varje år. För första halvåret är tillväxten 2,5 procent, vilket ska jämföras med en tillväxt på 0,5 procent för riket och 0,7 för länet. Första halvåret blev vi 1104 fler Sundbybergare.

Men att växa kostar. Det behövs nya förskolor, skolor och äldreboenden. Simhallen byggs ut och fler anläggningar för idrott behövs. Allt sådant kostar. En kostnad är också att tillväxten sker ryckvis, vilket gör att det är svårt att planera år från år.

Trots det redovisar kommunens verksamhet ett överskott för första halvåret. Nämnderna och kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 37,3 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner bättre än kabelnbudget. Däremot har intäkterna för bland annat exploatering varit lägre, vilket gör att det som kallas finansförvaltningen redovisar ett underskott på 68,7 miljoner kronor.

De nämnder som går plus är skolan, förskolan och de tekniska nämnderna. Minus går äldrenämnd, kultur- och fritid, social- och arbetsmarknadsnämnd och kommunstyrelsen. Det mesta pekar dock mot att nämnderna på totalen visar på ett nollresultat, samtidigt som det på helåret blir ett rejält överskott på finansförvaltningen. Sammanlagt prognostiserar staden för ett överskott på 91,7 miljoner kronor, vilket är en försiktig prognos.

Till det kommer att staden har fortsatt stora tillgångar, vi äger fastigheter för flera miljarder och får varje år in stora belopp i intäkter för exploatering, alltså i samband med att vi säljer mark och får ersättningar vid nybyggnation.

nationaldag20153För att ha råd att växa ställs stora krav på en god ekonomi. Tillväxten kompenseras inte tillräckligt för i dagens utjämningssystem. Kostnaden för lokaler ökar kraftigt de kommande åren när vi bygger ut alla skolor, bygger nya förskolor och äldreboenden. Ovanpå det nya idrottsanläggningar. Nya byggnader kostar mer än gamla.

Så under tillväxtfasen är kostnaderna höga, men stabiliseras på sikt. Därför måste vi följa utvecklingen noga och ständigt jobba för att använda pengarna mer smart.

De positiva effekterna av tillväxten är ändock större än att låta bli att växa. Fler människor leder till en större kommunal verksamhet och därmed blir det lättare med en hög kvalite. Vi får fler butiker och restauranger, mer kollektivtrafik och kan renova och utveckla våra offentliga miljöer.