Att styra och leda i minoritet

april 17, 2015 10:37 f m

aaaakf2I tisdags arrangerade SKL sin årliga demokratidag på Folkets hus i Stockholm. Det här året var jag inbjuden för att delta i sett samtal kring hur det är att leda en kommun i minoritet.

Efter valet 2014 styrs närmare 100 kommuner i minoritet. Trenden att det blir allt svårare att samla naturliga majoriteter i kommunerna har pågått en tid. Fler partier i fullmäktigeförsamlingarna och ökad röstsplittring i väljarkåren gör det svårare att få ihop ett tillräckligt antal mandat för att nå majoritet.

Forskaren Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet, började samtalet med att presentera en studie av minoritetsstyren. Hans slutsatser är väldigt intressanta. Bland annat konstaterar han att ett minoritetsstyre inte leder till en försvagad politisk styrning eller beslutsfattande. Snarare tvärtom. En ledning i minoritet måste jobba mer med en bred förankring, mer med dialog och fler möten vilket gör att underlagen som ligger till grund för beslut blir bättre. Minoritetsstyre leder dessutom till mer kreativitet i beslutsprocesserna och bredare förankrade beslut.

Minoritetsstyren leder alltså fram till att fler blir involverade och därmed fler aspekter på beslut. Dessutom är ju svenska kommuner och styrsystemen byggda för samlingsstyre, det vill säga som politiker i en stad ska du alltid se till stadens bästa. Därmed kan majoritetsstyren och traditionell blockpolitik bli begränsande för en stads utveckling. Det blir mer av låsningar och förslagen som antas diskuteras i mindre usträckning.

Efter att ha lett en stad i minoritet en mandatperiod kan jag inte annat än hålla med. I ett minoritetsstyre blir oppositionen viktig. I Johans rapport konstateras att det är viktigt att oppositionen inser att det inte finns andra realistiska koalitionsbildningar än det befintliga minoritetsstyret. I Sundbybergs fall finns det inga sådana alternativ, eftersom ingen i oppositionen vill styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

En konstruktiv och delaktiv opposition som vill vaIMG_0852.JPGra med och påverka politiken och stadens utveckling är viktigt. Partierna och deras företrädare måste vara konstruktiva och delaktiga, så får de genomslag för sin politik. I Sundbyberg är framförallt Folkpartiet aktiva och de har därmed fått ett stort genomslag för sina idéer inom ett flertal områden. Till gagn för alla, inte minst de som röstat på deras politik.

Med Miljöpartiet finns möjlighet till samarbete i många frågor där vi har samsyn, bland annat vad gäller stadsodlingar, klimatsmart byggande och transporter och vikten av hyresrätter och en välskött allmännytta.

Och i grunden är vi överens över alla partigränser om vikten av att staden fortsätter utvecklas positivt. Där finns en bred samsyn, inte minst med det största oppositionspartiet Moderaterna.

Det är svårare och kräver mer tid att styra i minoritet än majoritet. Men det skapar samtidigt mer dynamik och ger bättre beslut. För min del tycker jag fördelarna överväger och är övertygad om att minoritetsstyren får vi se mer av i framtiden.