Barnen är värda bättre

november 22, 2012 6:17 e m

Skolan är en ”het” fråga, både lokalt och i den nationella debatten. Det är bra. Tyvärr saknas den konstruktiva diskussion som skulle behövas för att verkligen få till den förändring som barnen är värda.

Få områden i den svenska välfärden är så väl mätta som just skola. Dessutom med väldigt starka intressegrupper, i form av föräldraföreningar, fackförbund och privata företag.

Förra veckan kom Lärarförbundets lista som rankar Sveriges alla kommuner. Som vanligt ligger Stockholms 26 kommuner dåligt till.

Sundbyberg klättrar 15 placeringar, vilket är roligt. Vad gäller resurser ligger Sundbyberg på plats 35, fjärde bäst i länet. Förra året var vi på plats ett. Även i lärartäthet och antalet utbildade lärare är Sundbyberg bland de bästa av länets kommuner. Lönerna är höga, men den låga lönespridningen drar ned betyget.

Det som gör att vi hamnar långt ner i rankingen är bland annat meritvärdet, men ser man till SALSA (där man tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar) hamnar Sundbyberg i den översta tredjedelen i landet. Andelen som slutför gymnasiet inom fyra år och antalet godkända i 9:an är andra utvecklingsområden.

På måndag är det budgetmöte. S, MP, KD och C tillför 30 miljoner kronor till skolan. Samtidigt effektiviseras lokalanvändningen för att få loss mer pengar till undervisning.

Den framgångsrika matematiksatsningen fortsätter, kvälls- och lovskolan likaså. Samarbetet med universitet och högskola stärks. Lönerna höjs för lärarna och det ska undersökas hur vi kan stärka fortbildningen och karriärvägar för lärarna.

Fokus är att förbättra resultaten på högstadiet. I årskurs F-6 är Sundbybergs skolresultat väldigt bra, bland de bästa i landet. Andelen nöjda elever och föräldrar är mycket högt.

Under min tid som ordförande för Barn- och utbildningsnämnden tog jag initiativ till partiöverläggningar för att politisk få en samsyn för hur skolan ska utvecklas. Alla partier utom Moderaterna deltog. Det var en bra början. Vänsterpartiet har nu tagit initiativ till liknande samtal, vilket jag välkomnar. Dialog och samsyn politiskt är avgörande för att få till de förändringar som behövs.

Återstår att se om Moderaterna orkar delta denna gång. Inför måndagens budgetmöte väljer de att förenkla skolfrågan till att handla om bara resurser. Det är beklagligt och försvårar arbetet med att förbättra skolan. Kortsiktiga populitiska utspel är viktigare än barnen skola för de lokala Moderaterna. Tragiskt.

20121122-182316.jpg
När Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Siren och jag träffades för ett tag sedan konstaterade hon att politikerna i Sundbyberg satsar mycket pengar på skolan. Men att resultaten ändå var för dåliga i årskurs 7-9, vilket vi var helt överens om. Jag hoppas att alla de bra satsningar som nu planeras och redan påbörjas förbättrar resultaten även på högstadiet.