Bo med dina vänner

juni 18, 2014 4:27 e m

Igår presenterade Utopia och det lokala byggbolaget Järntorget sin ide om ett kollektivboende i hyresrätt. Ett spännande koncept som vi gemensamt vill arbeta för att förverkliga någonstans i  Sundbyberg. Särskilt glädjande är att det är i form av hyresrätt.

Alldeles för länge har problemet med den ökade bostadsbristen skyllts på olika aktörer. Alla har letat efter syndabockar. Men för att lösa bostadsbristen krävs mer av nytänkande och visioner. Därför känns det roligt att Utopia och Järntorget gemensamt arbetat fram ett nytt koncept. I grunden är förslaget väl i takt med samhällsutvecklingen. Kärnfamiljen blir allt ovanligare. Singelhushållen blir vanligare i alla åldersgrupper.  Många, framförallt yngre, kan tänka sig bo tillsammans med vänner. Men det blir även vanligare att seniorer vill bo tillsammans för att få en större trygghet på äldre dagar.

I en undersökning som Fastighetsägarna i Stockholm gjort vill 47 procent av Stockholmarna i åldern 18-35 bo med vänner eller andra idag eller i framtiden. Det är symptomatiskt för samhällsutvecklingen i stort. Det blir allt mindre viktigt att äga och låsa fast pengar, istället blir vi istället medlemmar i bil- eller cykelpooler, vi lånar och hyr mer. Det ökar friheten och rörligheten, samtidigt som det är enkelt. Ekonomiskt och miljömässigt är det också smart att dela på boende och annat, då spar du pengar och miljö.

Särskilt glädjande är att några vågar välja en annan väg. För när allt handlar om att sänka ambitionen och kvalitén för att spara pengar, så tänker Utopia och Järntorget nytt istället. Att bo kollektivt och dela på en lägenhet 3-4 personer innebär sänkta kostnader på 1500 kr/personer ungefär. I månaden. Utmaningen är att skapa en kollektiv lägenhet som samtidigt gör att du kan ha ett privatliv. Inte helt lätt, men Utopia har skapat en tydlig privatdel och sedan gemensamhetsutrymmen med plats för kök och samvaro.

Samtidigt tror jag att målgruppen är mycket bredare än bara de yngre åldrarna. I tisdags träffade jag företrädare från våra pensionärsorganisationer. De efterlyser fler kollektiva boenden. För många blir ensamma på äldre dagar, inkomsterna blir lägre och fördelarna med att bo kollektivt därmed större. Så nog finns det behov av kollektivboende. Så nu gäller det bara att se till att vi får ett regelverk som gör att det i praktiken realiseras och görs möjligt att bygga bostäder på detta sätt.

Framförallt hoppas jag på mer innovation och nytänkande inom byggbranschen.

20140618-162503-59103163.jpg