Boulder vs Sundbyberg

augusti 1, 2013 7:05 f m

Från Wikipedia:
’Nörd kommer från engelskans slangord nerd och är en stereotypisk benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde.

Med ovanstående som inledning tänkte jag berätta om början på min sommar. Som började med 23 möten på tre dagar med samhällsplanerare av olika slag i Denverområdet. Otroligt intressant.

Amerikansk samhällsplanering kan i korthet sammanfattas med ’bilen först’. Kollektivtrafiken är, med några få undantag, obefintlig.

Vilket inte är så konstigt. Den stora urbaniseringen och utvecklingen av amerikanska städer har skett under bilens storhetstid. Målet om två bilar och en egen tomt är idag normen för den breda medelklassen.

Ett annat problem är skattesystemet. Städernas största inkomster kommer från försäljningsskatt, vilket gör att alla kommuner slåss för att locka så många restauranger och köpcentrum som möjligt.

Det som är intressant med Denver är det trendbrott som skett. Alla jag träffade fokuserade på grön tillväxt. Minskat bilberoende, lägre energiförbrukning, få fler att cykla, gå och åka kollektivt.

Boulder, en förstad ganska lik Sundbyberg, har som exempel beslutat sig för att köpa det lokala energibolaget för att garantera miljövänlig el. Det är också den stad som kommit längst i en mer tät stadsplanering. Med ett levande centrum, med både bostäder, butiker och restauranger.

Såsom Sundbyberg, kan konstateras.

Träffade även motsvarigheten till Kommunförbundet, se bilden nedan.

20130801-000057.jpg