Budgeten antagen

januari 15, 2015 5:07 e m

Igår antogs Sundbybergs budget för 2015. Sundbyberg lämnar ett framgångsrikt bakom oss, vi är fortsatt Sveriges snabbast växande kommun. Vid årsskiftet är vi 44 000 invånare.

Under året mottog vi två utnämnelser vi är lite extra stolta över. Dels blev vi utsedda till årets tillväxtkommun, med motiveringen att vi inte bara växer mest i landet, utan även att vi även klarar av att växa långsiktigt uthålligt. I slutet av året blev vi även utsedda till årets majblommekommun. Majblomman är Sveriges största barnrättsorganisation och varje år belönar de en kommun som är ett föredömme för andra vad gäller att ge barn en bra start i livet. Ett av skälen till att just Sundbyberg blev utsedda är vårt arbete mot barnfattigdom, där vi fokuserar på att alla barn ska få en bra start i livet. Detta har jag bloggat tidigare om.

De kommande åren fortsätter Sundbybergs tillväxt vara hög. Det är positivt och innebär att vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt kostar tillväxten, men det klarar vi av tack vare vår ekonomi. De senaste åren har staden visat ett överskott, vi är fortsatt lånefria, har stora tillgångar och soliditeten är bland de bästa i länet. En god grund att stå på helt enkelt.

I årets budget tillför vi 156 miljoner kronor mer än förra året. 80 procent av pengarna går till förskola, skola, äldreomsorg och social omsorg. De viktigaste prioriteringarna för året är att få fler i arbete, därför tillförs Social- och arbetsmarknadsnämnden mer pengar och resurser. I förskolan ska personaltätheten öka och vi ska fortsätta garantera platser på tre månader. Skolan tillförs mer pengar för att fortsätta förbättra resultaten på högstadiet.

Själva budgetfullmäktige inleddes klockan 09.00 och avslutades vid 22. Mot S/V/C/KD:s (27 mandat) alternativ stod tre olika budgetförslag, ett från Moderaterna (14 mandat), ett från Miljöpartiet (6 mandat) och ett från Sverigedemokraterna (4 mandat). Trots att alla underlag funnits att tillgå sedan kommunstyrelsens budget lades fram (för fyra veckor sedan), så valde MP att lägga fram sin budget dagen innan. Moderaterna lade fram sin budget samma dag. Med den framförhållningen blir det svårt att ta ställning och se vad vi kan komma överens om.

Utöver budgetarna brukar oppositionen lägga fram egna att-satser. Sammanlagt lades 110 olika förslag fram, som yrkas separat för inarbetning i budgeten. En inte helt okontroversiell lösning, eftersom förslagen läggs till en färdig budget och därmed är ofinansierade. Men eftersom yrkandena lades fram dagen innan valde vi ändå från S/V/C/KD att visa god vilja. Av de ungefär 115 förslag som lades fram sa vi ja till 105. I samband med omröstningen yrkade M/Fp/MP bifall till ytterligare tre förslag som gemensamt med SD röstades fram. De tre förslagen var dessutom sådana som MP tidigare varit emot, utförsäljning av allmännyttan, att stoppa renoveringen och utbyggnationen av Duvboskolan och att LOV ska införas inom särskilda boenden. Så sent som i valet var MP väldigt tydliga med att de inte vill ombilda mer och LOV skulle avskaffas. Men det mest beklagliga är att förslagen drivs fram tillsammans med Sverigedemokraterna.

De tillkommande förslagen kommer nu att beredas i respektive nämnde, sedan kommer arbetet fortsätta med olika nämndsbudgetar.