Där staden är som bäst

mars 16, 2015 3:37 e m

visionsöverläggning1Torsdags-fredags förra veckan hade vi överläggning med Kommunstyrelsen. Även om vi representerar olika partier så har alla ledamöter och ersättare ett gemensamt ansvar för staden.

Första dagen fokuserade vi på dagsläget. Märit Melbi från SKL föredrog femton olika samhällstrender som påverkar den offentliga sektorn. Sundbyberg, som en tätbefolkad stad mitt i Stockholmsregionen, märker redan idag av de flesta av trenderna. Bland annat förändrade förväntningar på den offentliga servicen, den pågående urbaniseringen men också polariseringen mellan olika inkomstgrupper. Blev intressanta och viktiga överläggning3diskussioner.

Därför var det skönt när SKL:s chefekonom Annika Wallenskog konstaterade att Sundbybergs ekonomiska situation ser bra ut. Vi har inga lån, samtidigt som kostnaderna för verksamheterna per invånare har minskat inom flera områden samtidigt som nöjdheten har ökat. Idag är vi den kommun i Stockholm där medborgarna är näst mest nöjda med den kommunala servicen. Vi har landets 13:e lägsta skatt, 18.88, en ekvation som inte är så lätt att få ihop, men som är möjlig bland annat tack vare vår goda tillväxt.

Vi hann även med diskussioner kring hur vi vill att vår stad ska utvecklas. Det är viktigt överläggning4att påminna oss om att den goda tillväxt vi idag har är resultatet av ett hårt arbete som påbörjades redan under 90-talet. När jag flyttade hit 2002 var det fortfarande svårt att få investerare att bygga i staden. Men läget har förändrats och de senaste fem åren har vi varit Sveriges snabbast växande kommun. Men tillväxten är inget självändamål. Vi ska växa för att stadens kvalitéer då förbättras. Ett typexempel på det är Tuletorget, som efter nybyggnation nu genomgår en förnyelse som heter duga. Torget renoveras, nya butiker och restauranger flyttar in. Allt tack vare att det blir fler som bor runt torget.

På fredagen pratade vi om stadens framtida vision. Idag lyder den övergripande visionen ”Där staden är som bäst, både storstad och natur, med plats för mänskliga möten”. Den antogs 2008 av ett enigt kommunfullmäktige. Men sedan dess har det gått sju år och dagens vision sträcker sig till 2020, som är om fem år. Därför vill vi uppdatera visionen och förlänga den till 2030.

Fredagen var en viktig början på visionsarbetet, men att komma överens om en vision görs inte i en handvändning. Men med den energi och kraft som finns i kommunstyrelsen kommer det inte vara några problem. Vad som förenar oss alla, oavsett erfarenhet och bakgrund, är att vi vill stadens bästa.