Därför kandiderar jag till regionråd

augusti 5, 2019 8:00 f m

Stockholmsregionen behöver framtidstro och högre ambitioner genom ett nytt politiskt ledarskap. Trygghet, utveckling och större respekt för det gemensamma behöver prioriteras.

Jag hoppas och tror att jag kan bidra till en sådan utveckling och därför har jag tackat ja till att kandidera för att bli nytt regionråd i Stockholm. Ett stort tack till de många arbetarekommuner och föreningar i Stockholmsområdet som nominerat mig. Det känns hedrande med det starka stöd jag fått i processen så här långt.

Jag har med mig både erfarenheter och kunskaper från tidigare jobb som jag tror skulle vara användbara. Inte minst från tiden som kommunstyrelseordförande i Sundbyberg och nu som förbundschef i Hyresgästföreningen.

Förutsättningarna för vår region är goda. Fantastisk natur, en levande skärgård och samtidigt, runt hörnet, allt det goda som en storstad för med sig. Ett rikligt utbud av kultur, restauranger, nöjen och upplevelser. En dynamisk och varierad arbetsmarknad, med allt från stora världsledande företag till mindre familjeföretag och tech-startups.

Men för att de goda förutsättningarna ska kunna nyttjas till fullo krävs högre ambitioner för regionen. En attraktiv region skapas inte av slumpen, det krävs ett politiskt ledarskap som skapar bra möjligheter för alla, som inte nöjer sig.

De senaste åren har tyvärr utvecklingen i Stockholm gått åt fel håll. Det finns en oro kring vart vår region är på väg, hur de politiska prioriteringarna ser ut och var respekten för det gemensamma har tagit vägen. Den oron delar jag med många stockholmare. Som det rapporterats om i media väljer till exempel allt fler barnfamiljer att flytta ut från regionen, för att få trygghet, förutsägbarhet och därmed kunna förverkliga drömmen om det goda livet någon annan stans i Sverige. Det är inte så utvecklingen ska se ut i vår huvudstadsregion.

Tre viktiga framtidsfrågor
Tre saker som särskilt sticker ut är sjukvården, bostadssituationen och de ökade klyftorna.

Det är ett tydligt underbetyg att alltfler oroar sig för sjukvården i Stockholm. De långa köerna, att människor får vänta på alltifrån operationer till att träffa en psykolog för samtal, eller för den delen de återkommande tidningsreportagen om bristen på platser på BB. Personalen sliter ut sig när de försöker få allt att fungera trots små resurser. Det är undersköterskorna, vårdbiträdena, ambulanspersonalen, sjuksköterskorna och läkarna som är de riktiga hjältarna i vården. Nu måste vi se till så att de får bättre förutsättningar att göra sina jobb. De behöver både fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Allt annat är oacceptabelt i vårt moderna välfärdsland.

Karolinska är ett varnande exempel. Karolinska måste återigen bli ett sjukhus i världsklass med fokus på vård som utgår från oss medborgare, inte från ideologiska önskedrömmar där miljarder sprätts iväg på konsulter och konstiga upphandlingar. Sjukvården är en av våra största gemensamma investeringar och vi har nu ett ansvar för att fokus hamnar på patienten och att pengarna används på rätt sätt. Det borde alla partier i regionen prioritera.

En annan gigantisk utmaning är bostadsbristen. Det är inte ok att unga vuxna inte kan flytta hemifrån och ta nästa steg i sina liv för att de inte kan hitta en bostad. När människor i andra delar av landet inte heller kan förverkliga sina drömmar i huvudstaden för att de inte kan betala många miljoner för ett hem eller vänta i åratal i bostadskön är någonting rejält fel. Det drabbar inte bara enskilda personer utan hela regionen som stänger dörren till begåvning, ambition och driv, och därmed tillväxt. Bostadsförsörjningsansvaret är kommunernas, men regionen har ett ansvar för den regionala planeringen och för att tillse att kollektivtrafiken fungerar.

Dessutom ökar segregationen allt mer i vår region där vi i allt större utsträckning lever i små enklaver med andra som är precis som vi. Klyftorna ökar mellan de som har mest och de som har minst. En resa från en ände till den andra av tunnelbanans röda linje är en resa mellan olika världar. Beroende på i vilken ände du bor skiljer sig medellivslängden många år, skillnaden i antal arbetslösa är som dag och natt, och den offentliga servicen och tryggheten ser väldigt olika ut.

Hur kan det se ut så här i den region som har Sveriges högsta skatt? Kostnaderna skenar och segregationen och orättvisorna tillåtits öka.

Vår ambition måste vara högre. Det är dags för politiken att börja ta ansvar för utvecklingen.

Listan på problem som måste lösas är alltid lång. Jag söker förtroendet att bli regionråd för att, tillsammans med många andra, visa att det är Socialdemokraterna som kan skapa ett tryggt samhälle som håller ihop för hela Stockholmsregionen. Med förutsägbarhet och respekt för det gemensamma, med höga ambitioner. Målet är maktskifte i region Stockholm efter valet 2022.

Processen framåt
Jag är nu med i en process där nya regionråd för Socialdemokraterna ska väljas. Att det finns flera kompetenta kandidater till att bli socialdemokratiska regionråd är en stor styrka och bådar gott för framtiden. Även om politik är ett lagspel är det en förtroendebransch där förtroendet för enskilda ska prövas. I den öppna process som det socialdemokratiska partidistriktet använder sig av ställs olika kandidater mot varandra, det är positivt. Det ger medlemmarna möjlighet att ta ställning till vilken inriktning och profil som behövs för att bryta det långa moderata styret som präglas av brist på ambitioner och respekt för det gemensamma.

Vinna valet 2022
Valet av nytt regionråd är också starten på en resa mot att vinna valet 2022. Vi ska visa att Socialdemokraterna är ett parti som alltid står på stockholmarnas sida, oavsett var i länet man bor, eller vilket parti man brukar rösta på. Trygghet, respekt för det gemensamma och framtidstro är inte ideologi, det är vad alla stockholmare ska kunna förvänta sig. Så är det inte idag.

Politiken i regionen måste präglas av fokus på att alla medborgare ska känna sig trygga. Trygga i vetskapen om att de får vård i tid när de behöver. Trygga i att kollektivtrafiken går i tid och att resan i sig är säker. Trygghet i att region Stockholm planeras för att hålla ihop, där människor möts över alla tänkbara gränser. En trygg region med höga ambitioner.

För att få igenom vår politik måste vi vinna val. Vi behöver vinna både i kommunerna, i regionen och nationellt. Det gör vi ihop. De regionala utmaningarna löses bara om regeringen ser oss stockholmare och förstår våra utmaningar. När regeringen säger att hela landet ska leva måste det även gälla Stockholm. Vi måste stå på stockholmarnas sida oavsett färg på regeringen. Politiken behöver därför bli mer förutsägbar och präglas av samverkan och dialog.

Mina tidigare erfarenheter 
Jag vet att det inte är slumpen som utformar politik, tvärt om – politik som löser människors problem kräver höga ambitioner, stark framtidstro och ett tydligt ledarskap. Med mina tidigare erfarenheter tror jag att jag kan bidra till att skapa detta.

Sedan jag var ordförande för SSU Helsingborg i mitten av 90-talet har jag haft förmånen att ha många spännande uppdrag som lärt mig mycket om samarbete, styrning och ledarskap.

Jag har jobbat som distriktsombudsman för Socialdemokraterna och även varit rådgivare i flera internationella valkampanjer och fått insikt i hur viktigt det är med förtroende och samarbete för att vinna val. Bara genom ett tätt samarbete mellan partidistrikt och arbetarekommuner kan vi nå framgång i Stockholm.

Som kommunstyrelseordförande i Sundbyberg mellan åren 2010-2015 lärde jag mig att styra en komplex organisation med lyxproblemet knakande växtvärk. För att lyckas ta vara på de fantastiska möjligheter tillväxten gav samarbetade vi Socialdemokrater över blockgränsen. Stödet för Socialdemokraterna ökade under perioden och jag blev en av länets mest kryssade kommunalråd. Tillsammans med mina företrädare i kommunen och vännerna i arbetarekommunen kunde vi se hur staden växte mest i landet och mottog en rad priser under de här åren.

De tre senaste åren har jag varit förbundschef på Hyresgästföreningen. Föreningen är med sina 540 000 medlemmar och 850 anställda en av Sveriges största folkrörelser. Att utveckla och förändra en stor folkrörelse är utmanande. Att få vara högsta tjänsteman har också gett en ökad förståelse för det samspel som krävs mellan förtroendevalda och tjänstemän för att nå framgång. Folkrörelsernas betydelse för en positiv samhällsutveckling kan inte nog understrykas och själv har jag varit engagerad i flera av dem.

Socialdemokraterna – en kraft att räkna med i regionen
Socialdemokraterna ska återigen ska bli en kraft att räkna med i regionen därför att vi har en politik som ger ökad trygghet, utveckling och respekt för det gemensamma. Min övertygelse är att ett första steg är högre ambitioner i politiken, en starkare framtidstro och ett nytt politiskt ledarskap. Vi har tre år på oss att visa stockholmarna varför vi förtjänar deras förtroende i valet 2022, och jag är beredd att bidra i det hårda arbete som kommer att krävas.

Tillsammans ska vi se till att vår region återigen blir en plats för människor att komma till och stanna på för att förverkliga sina drömmar.

Foto: på fotot intervjuas jag av Kevin från Unga Örnar (med bistånd av Anders Österberg) i Akalla.