De bästa ska till Sundbyberg

april 16, 2014 8:14 f m

I veckan presenterade jag och socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan en ide om hur vi kan locka fler till ett av våra viktigaste yrken, läraryrket.

Sundbyberg växer och de kommande 15 åren kommer vi att behöva rekrytera ungefär 150 nya lärare. Samtidigt ökar konkurrensen eftersom hela Stockholm växer och pensionsavgångarna ökar.

Idag är det för få som söker till lärarutbildningen. För att öka intresset och samtidigt få de mest motiverade och bästa lärarna till Sundbyberg vill vi de närmaste åren testa en ny modell.

Tanken är att i nära samarbete med lärosätena välja ut tio lärarstudenter per år. Dessa ska visa på goda akademiska kunskaper men även ha en god ledarförmåga. Under utbildningen får de lön och arbetar i våra skolor. De erbjuds också mentorsstöd från våra skickligaste lärare, ledarutbildning och en möjlighet att vara med i utvecklingen av våra skolor.

När de sedan tar examen får de anställning och ett lönepåslag för att jobba vidare med skolutveckling.

Målet är att få fler att se läraryrket som en intressant möjlighet och tidigt rekrytera de bästa lärarna till Sundbyberg.

För lön är viktigt men inte avgörande. Som arbetsgivare ska vi fokusera på att skapa goda förutsättningar för lärarna att göra sitt jobb, ge dem stöd och utbildning. För lärarna och personalen i våra skolor är den viktigaste resursen för bra resultat.

Vid en regering ledd av socialdemokraterna får Sundbyberg minst 10 miljoner i statsstöd till skolan. Dessa pengar kommer väl till pass för att kunna anställa fler lärare och ge barnen bästa förutsättningarna i våra skolor.

Se inslag om initiativet på SVT ABC sändning.