Den åttonde stadsdelen

mars 20, 2014 4:52 e m

Igår och imorse var jag kring Oxenstierna Allé för att samtala med folk i vår nyaste stadsdel Ursvik. Mycket är på gång, för tillfället bygger Riksbyggen och Ikano två nya kvarter.

Som i alla nya områden tar det ett tag innan allt hittar sin form. Underlaget för lokal kommersiell service har länge varit för dålig, men sedan en tid tillbaka så finns en liten närlivs (Handlarn) i Förvaltarens hus. I HSB huset har gymkedjan Puls @ Träning etablerat sig. Kommunen bygger för tillfället Sveriges modernaste skola som öppnas i augusti. Svenska Kyrkan öppnade för ett tag sedan en öppen förskola.

I mina samtal kom det även många synpunkter på buss 504.  Några av synpunkterna är att bussen ständigt är försenad, ibland kommer den inte alls och när den väl kommer är den redan full. Synpunkterna har upprepade gånger framförts från oss till SL och frågan är ständigt på vår agenda. Glädjande nog är det flera som konstaterar att det trots allt blivit lite bättre. Idag kunde vi dessutom läsa att Arriva har tilldömts ett stort bötesstraff för bristerna i trafiken. Alltid något, samtidigt som det hade varit bättre med en bättre upphandling från start. Blir mer och mer tydligt att SL behöver ny politisk ledning.

En annan vanligt förekommande synpunkt är att det saknas affärer och restauranger. En fråga som kommer att lösa sig när Ursvik fortsätter att växa. I den första etappen planerades det för kommersiell service vid busstationen Kvarndammsvägen, efter mycket om och men är någon entreprenör på väg in i lokalen.

I de kommande byggprojekten planeras för butiker, restauranger och offentlig service i huvudstråken. Mittpunkten i Ursvik blir torget som byggs vid Kvarnvägen, där det också blir en tvärbanestation. Vid torget planeras för matbutik, butiker, restaurang och annan service. Dessutom kommer det finnas plats för kultur, en ny högstadieskola och annan kommunal service. Det planeras även för kontor och arbetsplatser.

Ursvik är Sundbybergs åttonde stadsdel Sundbybergs största när allt är färdigbyggt. Varje årtioende, förutom 90-talet, har staden byggt en ny stadsdel. Det som präglat alla våra stadsdelar är de höga ambitionerna. Ursvik är inget undantag. I all nybyggnation läggs mycket kraft på arkitektur och konstnärlig utsmyckning. Utrymmet mellan husen är minst lika viktigt för trivseln som själva bostaden. I hela området kommer det att finnas inslag av modern konst. Arkitekturen ska vara varierande, i färg, materialval och höjd. Området kommer bestå av allt från radhus i de första etapperna till en mer urban miljö längst västerut. Med närhet till parker, aktivitetsområden och naturområdet.  

Att bygga en medelstor svensk stad tar ungefär 20 år, från första plan till att sista huset byggs. Med en sådan lång process är det mycket som hinner ändras i förutsättningar. Det kräver väldigt mycket av politikerna som drar upp visionerna, tjänstemännen som planerar, byggföretagen som tillsammans med staden investerar stora summor pengar och såklart en hel del tålamod från de som flyttar in tills allt är på plats. Överlag verkar de flesta inflyttade nöjda med resultatet så här långt.

För Sundbyberg har, trots Sveriges snabbaste tillväxt, klarat av att leverera förskolor, skolor, idrottsplatser och parker. För tillfället pågår en översyn av trafiksituationen och finns ett antal olika förslag och lösningar på väg.