Den nakna sanningen om siffror

juni 3, 2011 12:53 e m
I gårdagens, jodå, tredje dagen i rad som det produceras inlägg, utlovades siffror. Sparat dem till idag istället. Dagens tema är: siffror som visar hur det ser ut på bostadsfronten utifrån den antagna översiktsplanen. Eller kort och gott, hur många hyres- och bostadsrättslägenheter har vi i respektive stadsdel. I gårdagens tidning av Mitti gick det ju att läsa hur Förvaltaren har sålt en stor andel av sina lägenheter. Majoriteten av dem har ombildats till bostadsrätter. Ett kontroversiellt beslut som både har sina för- och nackdelar.
Men för mig är framförallt helheten det viktiga. I alla stadsdelar ska det finnas både hyres- och bostadsrätter. Jag vill att det ska finnas bostäder anpassade till olika behov, både ekonomiska och sociala. För mig är det självklart att Förvaltaren ska vara en aktiv fastighetsägare, som köper, säljer, ombildar och bygger bostäder. Det viktiga är dock att de förändringar som görs bidrar till en bättre stad.
Sundbyberg är den enda kommunen i länet med en bostadsgaranti för unga, vilket till stor del är tack vare att Sundbybergs stad har prioriterat att ha ett stort allmännyttigt bestånd. Vi kan erbjuda hyresrätter till ungdomar, till skillnad från andra kommuner i länet som saknar det stora bestånd vi har. Förvaltaren äger idag 8 000 lägenheter, av Sundbybergs sammanlagt 20 000 bostäder. Detta kan jämföras med andra kommuner som sålt ut stora delar av sin allmännytta och som inte heller stimulerar byggnation av hyresrätter.
Sundbyberg är också den enda kommunen i Storstockholm som omvandlar hyresrätter till seniorbostäder, och är en av fyra kommuner som satsar på trygghetsboende.
Så här ser fördelningen ut i tre utvalda stadsdelar, fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter: 

Centrala Sundbyberg

Nuläge
Prognos 2020
Antal bostäder
7 510
Cirka 7 800
Andel hyresrätter
59 %
Andel bostadsrätter
38 %
Andel äganderätt/annat
2 %
Antal boende
11 521
14 170
Andel barn 1-15 år
11 %
11 %
Andel över 65 år
14 %
14,5 %

Nuläge
Efter ombildning
Antal bostäder
1 669
Cirka 1 900
Andel hyresrätter
90 % =1499
50 % = 834
Andel bostadsrätter
9 % =150
50 % = 817
Andel äganderätt/annat
1 %
Antal boende
2 399
2 839
Andel barn 1-15 år
10 %
12 %
Andel över 65 år
22 %
16 %

Nuläge
Prognos 2020
Antal bostäder
1 074
Cirka 1 750
Andel hyresrätter
91 %
Andel bostadsrätter
9 %
Andel äganderätt
Antal boende
1 931
3 104
Andel barn 1-15 år
13 %
17 %
Andel över 65 år
24 %
15 %

Konstateras kan att i Centrala Sundbyberg och Ör är och kommer hyresrätter vara den dominerande formen. I Storskogen blir det 50/50, om alla lägenheter som finns i etapp 2 ombildas.
Det finns ingen exakt fördelning som jag tror är den bästa, men det viktiga är att det finns en tanke och plan för de förändringar som genomförs. För att staden ska fungera och må bra är stadsplaneringen väldigt viktig. Då ska det finnas utrymme för människor med olika förutsättningar, men även möjlighet för medborgarna att göra olika val.