Förhandlingar pågår och vår stad i framtiden

november 5, 2015 12:43 e m

stadsjärnan3Sundbyberg skiljer sig från de flesta andra kommuner i Stockholm, vi är nämligen en stad, inte en förort. Det är inte en slump, utan beror på att staden alltid haft höga ambitioner vad gäller stadsbyggnad. Till exempel har Sundbyberg ett unikt utbud av offentlig konst, i alla våra stadsdelar.  

Idag är Sundbyberg Sveriges mest tätbefolkade stad, med 5 200 invånare per kvadratkilometer. Det byggs 600-800 bostäder per år och de kommande tio åren finns det planer för 11 000 nya bostäder, de flesta i Ursvik och Hallonbergen/Rissne.  Tillväxten är avgörande för att de stadskvalitéer som gör Sundbyberg unikt ska kunna förbättras och utvecklas. Tidigare har det funnits en bred enighet kring tillväxten, men kan konstatera att så inte är fallet längre.

Sundbybergs attraktivitet gör att vi kan ställa tydliga krav i alla projekt. Stadsmässighet är viktig, vilket gör att det ställs krav på ytor för butiker eller offentlig verksamhet i bottenvåningarna. Det bidrar till folkliv och därmed blir det tryggare för oss som bor här. Ett levande gatuliv är en viktig kvalité i en stad, vi vill inte ha gallerior och köpcentrum.

stadskärnan4Arkitektur är en annan viktig aspekt på all nybyggnation. I Sundbyberg tar vi fram gestaltningsprogram  där vi specificerar hur vi vill att staden ska se ut. Varierad höjd på husen, olika fasadmaterial och färg är några exempel. En annan viktig aspekt är närhet till offentliga platser som torg eller parker. Här ingår även att det ska finnas ytor för plantering, därför arbetar vi med en särskild Urban Farmin strategi som är ett förslag vi lagt tillsammans med Centerpartiet. .

Oron och synpunkterna på att Sturegatan tappat affärer har varit vanligt förekommande de senaste åren. Därför är det nu glädjande att kunna gå längs Sturegatan och konstatera att alla lokaler i princip är uthyrda. Kvarstår gör några få lediga lokaler längs Stationsgatan. Den positiva utvecklingen i staden har ökat trycket och efterfrågan på den lokala handeln, men det räcker inte. Sturegatan, Järnvägsgatan, Landsvägen och miljöerna kring Sundbybergs torg behöver lyftas. Fastighetsägarna tillsammans med staden måste dock ta ett gemensamt grepp över vår stadskärna. Inte minst blir detta viktigt nu när vi får möjlighet att skapa en helt ny stadskärna i samband med nedgrävningen av järnvägen. Detta måste ske i nära samverkan med alla oss som bor här, därför vill jag att det blir en fortsättning på den centrumdialog som genomfördes förra året.

Förövrigt fortsätter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att ta ansvar för Sundbyberg.