Det är viljan som är problemet

augusti 13, 2013 9:00 f m

En ny utredning. Den här gången om hur den regionala planeringen ska stärkas.

Många utredningar blir det. Sen händer tyvärr inte så mycket mer. Bostadsminister Attefall slår ifrån sig, allting är andras fel. Framförallt kommunerna. Ibland också byggbolagen. Någongång oppositionen. Men aldrig regeringens!

Kan tipsa Attefall om några saker som skulle stimulera till ökat byggande:

– ROT stimulans till hyresfastigheter. Varför är det okej att staten stimulerar bostadsrättsägare med mångmiljardbelopp, men inte en krona går till upprustning av de enorma bostadsbestånden byggda på 60- och 70-talen. Konsekvenserna blir att de allmännyttiga bolagen tvingas till att sälja av stora delar av sina bestånd för att ha råd att renovera. Istället används skattesubventioner till att kassera halvmoderna kök
– stöd till produktion av studentbostäder och billiga hyresrätter. Det har gjorts förr, det fungerar och det borde göras igen. Som en dellösning för att minska bostadsbristen.
– förenkla PBL (plan- och bygglagen) ännu mer, försvåra möjligheterna till överklaganden
– istället för att skänka en miljard i utjämningssytemet till moderata kommuner borde pengarna fördelas till Sveriges snabbast växande kommuner. Det kostar att växa, med ökad stimulans skulle fler ta sin del av ansvaret.

Så, bostadsminister Attefall, regeringen kan göra mer. Men ett minst lika stort problem är att det finns alldeles för många moderata kommuner, som kan, men inte vill bygga. I de flesta ingår dessutom KD i majoritetsunderlaget.

För i attraktiva delar av Stockholm går det att bygga redan idag. Genom att vara tydlig politisk, föra en aktiv markpolitik, ha en god dialog med byggföretagen och vara aktiva ägare av sin allmännytta så även de bygger. Men då kan man ju inte ha reat bort allmännyttan, som många moderata kommuner gjort.

Exempelvis har Täby och Danderyd samma geografiska förutsättningar som Sundbyberg, trots det växer dessa kommuner marginellt. Och Sundbyberg växer förövrigt mest i landet.

20130812-151539.jpg