Det går åt rätt håll, men det räcker inte

september 2, 2014 9:00 e m

Skolan är den viIMG_3715.JPGktigaste frågan för mig i valet. Efter att den svenska skolan under många år har brottats med allt sämre resultat
ser vi en positiv trend. Fast det räcker inte.
Alla elever ska ha rätt
att lyckas i mitt Sundbyberg. 

Inför 2014 gjorde vi tre större investeringar i skolan. Bland annat ökade vi det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012. Det totala beloppet för 20
14 är 14,5 miljoner kronor. Vi gjorde även en särskild högstadiesatsning med sju miljoner kronor och grundskolan fick ytterligare fem miljoner kronor för att höja ersättningen till våra skolor årskurs F-3. Sammanlagt fördelades alltså 26,5 miljoner kronor extra.

Resurser gör skillnad. Vi ser hur vi lyckats vända trenden lokalt, trots den negativa nationella trenden. Andelen som når godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9 har på tre år ökat från urusla 55,9 till fortsatt dåliga 66. Men det går åt rätt håll.

Andelen som får godkänt på nationella prov i årskurs 3 har förbättras. I Svenska får idag 96 procent godkänt, mot 88 procent förra året. I matematik 80 procent. I årskurs 6 får 93 procent godkänt i svenska, 93 procent godkänt i matematik och 94 procent godkän i engelska. Även årskurs 9 sker det en förbättring, i svenska får 90 procent godkänt, 85 procent i matematik och 93 procent i engelska. Det genomsnittliga meritvärdet på Ängskolan fortsätter att förbättras.

Särskilt glädjande är att andelen nöjda föräldrar ökar i årskurs 5, där 81 procent är nöjda eller mycket nöjda och i årskurs 8 är 75 procent nöjda eller mycket nöjda. Det går alltså snabbt åt rätt håll.

Det här är en bra början, men det behövs än mer. För de senaste åren har regeringen prioriterat att sänka skatten för de med de högsta inkomsterna istället för att satsa på skolan. Stefan Löfvén har inför valet presenterat en rad satsnigar på skolan. Vid ett regeringsskifte tilldelas Sundbyberg 26,9 miljoner kronor ytterligare till våra skolor.

8,4 miljoner tilldelas vi för att kunna anställa 21 nya lärare för att nå målet om mindre klasser. Vi får 2,1 miljoner för att kunna anställa  5 nya specialpedagoger. 2,3 miljoner kronor för att förbättra resultaten i våra mest utsatta skolor, 12 miljoner kronor till höjda lärarlöner och 2,1 miljoner kronor till sommarskola. Utöver det tillför vi lokalt 10 miljoner kronor, sammanlagt satsningar på 36,9 miljoner kronor bara i Sundbyberg. Därför är det så viktigt med ett maktskifte på nationell nivå.

Att skolresultaten förbättras är glädjande, duktiga lärare och kompetenta rektorer är avgörande. Med en ny regering och fortsatta lokala satsningar ska vi se till att trenden fortsätter.