Det våras för Hallonbergen/Ör

november 6, 2012 11:51 f m

Igår hade vi kommunstyrelsemöte.

Många intressanta ärenden fanns på dagordningen. Bland annat fattade vi beslut om att gå vidare med vårt uppmärksammade arbete i Hallonbergen och Ör.

Tillsammans med konstnär Kerstin Bergendahl, de boende, tjänstemän, företagare och byggherrar ska vi nu fortsätta dialogen om hur stadsdelarna ska utvecklas.

Det viktiga är att hitta former för hur boende och lokalt verksamma ska kunna ta ett större ansvar för sina områdens utveckling. Både den fysiska planeringen, det vill säga nya hus, gårdar och gångstråk, men än viktigare är den sociala biten. Det vill säga hur föreningslivet ska förbättras, den lokala servicen utvecklas och få fler mötesplatser.

För de som bäst kan ta ansvar och förbättra ett område är de som bor där.

När jag engagerade mig politiskt pratade vi mycket i SSU om Egenmakt. Hur vi på olika sätt ska kunna stärka medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen. Det vi pratade om då gör Sundbyberg nu i praktiken.

20121106-105140.jpg