Efterlysning till alla samhällsbyggare

maj 23, 2014 12:16 e m

seminarium samhällsbyggarnaImorse deltog jag i en intressant paneldiskussion arrangerad av organisationen Samhällsbyggarna. Seminariets fokus var ”Hur får vi igång bostadsbyggandet?”. En bra panel, som förutom mig, bestod av Hans Lind, professor KTH, Rickard Silverfur, näringspolitisk expert, Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholm och Olle Reichenberg, KSO i Danderyd.

Jag ska inte rescensera själva diskussionen, men kan sammanfatta mina intryck och tankar från samtalet. Alla var överens om att det behövs nyanser i debatten, och att det inte finns en eller två lösningar, utan många. Och att det behövs mer av samverkan, vi kan inte bara skylla på varandra.

De olika aktörerna kan bidra på olika sätt.

Staten måste ta sitt ansvar, underlätta planprocesser, fokusera på att ställa rätt krav, göra det svårare för enskilda personer att överpröva projekt. Staten måste också skapa incitament för att det även ska byggas billiga bostäder, inte bara dyra bostadsrätter. Dessutom är det orimligt att beskatta hyres- och bostadsrätter olika, det borde till exempel finnas stöd till renovering även av hyresrätter. Använd skatte- och utjämningssystemen för att belöna kommuner som bygger och låt kommuner som inte bygger (men som kan) solidariskt bidra. Fundera på en modell liknande de finska intentionsavtalen mellan stat och kommun.

Många kommuner behöver nämligen ha högre ambitioner. Det går att bygga mycket mer i regionen. I Sundbyberg byggs det ungefär 700 – 1 000 bostäder/år idag. I Sveriges minsta kommun till ytan. Om Stockholm skulle bygga lika mycket skulle det motsvara 20 – 22 000 bostäder/år.

I Sundbyberg har vi tre värdeord, ”Nära, charmigt och expansivt”. Jobbar du i Sundbyberg är ditt uppdrag att bidra till en ansvarsfull och god tillväxt. Det gäller alla, på alla nivåer. Det ställer stora krav på politiken och framförallt på våra skickliga tjänstemän. Bara en sådan sak att Swedbankhuset, 45 000 kvm i centrala Sundbyberg, gick från detaljplaneuppdrag till antagen detaljplan på 11 månader, visar att det går. Om man vill.

Byggföretagen, ni kan också bidra mycket mer. Det är inte svårt att bygga exklusiva projekt där dyra inredningsarkitekter gör något som ”sticker ut”. Det är inte svårt att få ihop kalkylen på bostadsrätter där kvadratpriset är 45 000 – 70 000 kr/kvm. Det svåra är att bygga bostäder för inkomsttagare som inte vill eller får låna 4 500 000 kr (som jag själv). Som vill bo i bra och prisvärda hyresrätter till exempel. Kom igen, visa lite nytänkande, visa att det går om man vill. Ingå ett partnerskap med oss.

Vi ska bygga 10 000 nya bostäder på 10 år, låt oss göra så många av dem som möjligt till bostäder riktade till de målgrupper där behovet är som störst. Lås oss gemensamt hitta lösningar, jag lovar att göra vad jag kan. Så visar vi att det går att bygga vackert, prisvärt och hållbart.