Bra start

september 11, 2013 11:25 f m

En bra start på dagen är företagarfrukostarna som vi arrangerar några gånger per år. Den här gången var temat samverkan skola/näringsliv. En prioriterad fråga i Sundbyberg.

Frukosten inleddes med att Erik Gustaf Ageberg, Ung Företagsamhet, berättade om ”Sundbybergsmodellen”. Tillsammans med näringslivsavdelningen, skolan och lokala företag jobbar UF för att få fler unga att prova på att bli entreprenörer. Arbetet har varit lyckosamt och Erik lyfte att Sundbyberg verkligen är en föregångare även på detta område. Skoj!

Därefter Johan Wendt, presenterad som ”supertalang”, som berättade om bakgrunden till föreningen Mattecentrum. Mattecentrum är en ideell förening, startad av Johan vars idé är att matematikkunniga studenter och andra ideellt ska hjälpa och stötta barn i mattestugor. Idag får 150 000 barn och ungdomar stöd för att klara sig i matematik. Räknestugor finns i 22 städer och allt finansieras genom stöd från Skolverket, privatpersoner och företag. Önskar att något liknande fanns på min skoltid.

De erbjuder även hjälp genom internet, på www.matteboken.se. Blev mäkta imponerad över verksamheten, Sundbyberg som redan bedriver flera matematikprojekt vill självklart vara med även i detta.

Avslutningsvis lyftes Sundbybergs sommarjobbsatsning. Alexander Brännkär, Indivator, berättade om det framgångsrika konceptet ”Roligaste sommarjobbet”. Under sommaren fick 30 unga möjlighet att prova på hur det är att starta och driva företag under några veckor. Starta eget-satsningen inleds med en veckas utbildning, därefter får de ett startkapital om 2 000 kronor, för att driva sin affärsidé. Under perioden får de också stöd och hjälp för att lyckas.

Sundbyberg är ju dessutom en av få kommuner där ALLA ungdomar erbjuds sommarjobb. Vilket Maria Lindeberg och Linus Warrenstei, berättade om. Det politiska uppdraget är att alla ungdomar i årskurs 9, 1 och 2 på gymnasiet ska erbjudas minst 2 veckors sommarjobb.

Målgruppen omfattar 1 000 ungdomar, av dem sökte 710 och av dem tackade 650 ja till sin plats. Sammanlagt mottog 102 arbetsplatser ungdomar. En hög andel av de som fått sommarjobb har dessutom fått erbjudande om extrajobb.

Utvärderingarna av Sundbybergs lyckade jobbsatsning visar att ungdomarna är nöjda, arbetsgivarna är nöjda, det har blivit lugnare i kommunen på sommaren och dessutom har eleverna blivit mer motiverade i skolan. Allt hänger ihop!

Ännu ett exempel på att politik gör skillnad, idag finns sommarjobbsatsningen bara i S-styrda kommuner. Dessutom har Socialdemokraterna i sin budget på nationell nivå avsatt pengar till en nationell satsning efter valet 2014. Att motivera folk till att jobba känns som en bättre väg att gå än att rea ut ungdomar med lägre lön och rabatterad arbetsgivaravgift.